Slider

14 marca 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu odbyły się wojewódzkie eliminacje VI edycji konkursu „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii”. Był to kolejny etap w drodze do ogólnopolskiego finału, który ma odbyć się w czerwcu w Poznaniu. Konkurs ma na celu poszerzanie wśród uczniów wiedzy historycznej, szczególnie dotyczącej Polski z lat 1970-1990, jak również promowanie na arenie krajowej utalentowanej młodzieży.

W konkursie wojewódzkim brali udział uczniowie naszej szkoły: Kacper Radomski oraz Tobiasz Tomaszczak z klasy 3TI, którzy uzyskali najlepsze wyniki w etapie szkolnym. Każdy z uczestników etapu wojewódzkiego otrzymał od organizatorów pamiątkowe dyplomy za udział w etapie wojewódzkim.

Czwarte miejsce w Okręgowym Konkursie z Rachunkowości Turniej Talentów „Akademia Księgowego” wywalczył Daniel Rudnicki z klasy 4 Technikum Ekonomicznego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie.

12 kwietnia w Centrum Edukacji Stowarzyszenia Księgowych w Polsce odbyła się Gala wręczenia nagród XI edycji Okręgowego Konkursu z Rachunkowości „Turniej Talentów Akademia Księgowego”, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Wielkopolski w Poznaniu oraz Zespół Szkół Ekonomicznych im. S. Staszica w Poznaniu. Podczas Gali wszyscy finaliści i ich nauczyciele zostali obdarowani upominkami, a laureaci dodatkowo cennymi nagrodami ufundowanymi przez sponsorów. Daniel Rudnicki otrzymał miesięczny płatny staż w firmie The Lorenz Bahlsen Snack-World Sp. z o.o., e-book i inne akcesoria komputerowe.

W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział 692 uczniów z 34 szkół, spośród których do dalszych rozgrywek zakwalifikowało się 79 najlepszych. W grupie półfinalistów znalazły się aż 4 osoby z ZSP nr 1 w Jarocinie: Monika Sobkowiak, Patryk Ranecki, Daria Hut i Daniel Rudnicki.

Do III etapu finałowego XI edycji konkursu zakwalifikowało się 16 uczestników z 15 szkół, wśród nich był Daniel Rudnicki. Etap finałowy polegał na rozwiązaniu zadania obejmującego sporządzenie dokumentów księgowych oraz ich ewidencję w programach z pakietu INSERT na stanowiskach komputerowych. Opiekunem laureata i półfinalistów jest nauczycielka przedmiotów ekonomicznych Małgorzata Ginter.

Celem rywalizacji, podczas której swoją wiedzę z rachunkowości sprawdzali uczniowie szkół ponadgimnazjalnych klas maturalnych z województwa wielkopolskiego, lubuskiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, opolskiego, jest przede wszystkim popularyzowanie wiedzy i rozwijanie umiejętności z zakresu rachunkowości, zachęcanie uczniów do praktycznego wykorzystania wiedzy poprzez posługiwanie się programami finansowo-księgowymi, a tym samym lepsze przygotowanie młodzieży do sprostowania wymaganiom współczesnego rynku pracy.

Konkurs był objęty honorowym patronatem Prezydenta Miasta Poznania, Wielkopolskiego, Lubuskiego i Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Partnerami konkursu są Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, oddział w Gorzowie Wlkp, w Zielonej Górze, w Szczecinie i w Koszalinie.

Przed Wami – drodzy maturzyści – egzamin maturalny. Już dziś życzymy Wam tego, by nigdy nie zabrakło Wam motywacji potrzebnej do realizacji swych marzeń! Odwagi w dokonywaniu wyborów. Wierzymy, że o naszych absolwentach jeszcze usłyszymy. POWODZENIA!
( plakat dla maturzystów wykonała: Aga Guździoł )


Spotykamy się:


Rano zbiórka o godz. 8:00, na egzamin popołudniowy o godz. 13:00. Pamiętajcie o byciu punktualnym, stroju galowym, zabraniu dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (ze zdjęciem) oraz długopisu z czarnym wkładem. Na salę egzaminacyjną nie wnosimy telefonów ani żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.


Szczegółowe informacje dotyczące organizacji i przebiegu egzaminu dojrzałości znajdują się na stronach Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu https://www.oke.poznan.pl/cms,152,informacje.htm oraz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej https://cke.gov.pl/egzamin-matural…/egzamin-w-nowej-formule/

 

Drużyna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie w składzie: Dorota Bartmańska i Angelika Jaworska z 3 klasy Technikum Ekonomicznego zajęła III miejsce w dziesiątej edycji Wielkopolskiego Konkursu Statystycznego „Statystyka mnie dotyka”. Organizatorami rozgrywek są: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Polskie Towarzystwo Statystyczne z siedzibą w Warszawie oraz Urząd Statystyczny w Poznaniu. Nasz zespół zaprezentował temat: Metody radzenia sobie z bezrobociem – mobilność zawodowa, edukacja dorosłych i zmiana zawodu.

IV miejsce przypadło również drużynie jarocińskiej Jedynki. W jej skład weszły Patrycja Golińska i Monika Sobkowiak z klasy 4 Technikum Ekonomicznego.

Celem Konkursu, adresowanego do uczniów wielkopolskich szkół ponadgimnazjalnych, jest między innymi upowszechnienie wiedzy o polskich służbach statystyki publicznej i organizacjach statystycznych oraz popularyzacja zasobów informacyjnych statystyki publicznej jako źródła wiedzy o procesach społeczno-gospodarczych w aspekcie regionalnym i lokalnym, a także sprawdzanie umiejętności analitycznej oceny badanych zagadnień i precyzyjnego formułowania wniosków na podstawie danych statystycznych.

Konkurs realizowany był w dwóch etapach. W pierwszym etapie zespół opracował wyniki badań statystycznych w oparciu o dane statystyki publicznej i przygotował prezentację w formie plakatu. Do etapu drugiego zostało zaproszonych 6 zespołów, które otrzymały największą liczbę punktów w etapie pierwszym. Zadaniem uczestników etapu drugiego była publiczna prezentacja tematu pracy w ramach III Dni Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej (WIGE) Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu .

Drużyny pracowały pod kierunkiem Pani Małgorzata Ginter – nauczycielki przedmiotów ekonomicznych. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 11 marca br. Laureatki otrzymały czytniki e-book, kupon na zakup artykułów komputerowych, gry dydaktyczne, wydawnictwa GUS i Urzędu Statystycznego oraz karty upominkowe do Empiku. Szkoła otrzymała roczniki statystyczne i inne publikacje GUS i Urzędu Statystycznego.

Honorowym patronatem konkurs objęli: Dominik Rozkrut - Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, Elżbieta Leszczyńska - Wielkopolski Kurator Oświaty, Wojewoda Wielkopolski.

GRATULUJEMY!

W piątek 26 kwietnia br. ponad 200 maturzystów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie odebrało świadectwa ukończenia szkoły średniej. Z rąk dyrektora szkoła oraz wychowawcy odebrali świadectwa, a najlepsi nagrody książkowe, dyplomy i statuetki. W pionie klas liceum najwyższą średnią 5,12 wypracowały Julia Marcinkowska oraz Paulina Zeidler. W klasach technikum na wyróżnienie zasłużyła Agata Koster, która osiągnęła średnią 5,13. W czasie części oficjalnej maturzyści przekazali sztandar szkoły młodszym kolegom. Nastąpiło również ślubowanie, w którym kończący naukę zobowiązali się godnie żyć i reprezentować swoją szkołę. Nie zabrakło też podziękowań i kwiatów dla nauczycieli, którzy życzą swoim wychowankom jak najwyższych not na świadectwach maturalnych oraz dostania się na wymarzone kierunki studiów!

Dla tegorocznych maturzystów był to szczególny dzień. Skończyli pewien etap w swoim życiu… To tutaj – w Jedynce rodziły się pierwsze przyjaźnie, miłości. To tutaj to, co nieznane – stawało się zrozumiałe i bliskie. Uroczystości towarzyszyły chwile wzruszenia, ale też uśmiech, do którego przyczyniła się oprawa części artystycznej przygotowana przez klasy: 2 TE, 3 TC oraz 2 LOb. Młodsi koledzy zauważyli absolwentów, którzy mogą pochwalić się uzdolnieniami na miarę orłów. Nagrodzili ich odznaczeniami – Orłami Jedynki.

Orzeł Biznesu został przyznany Danielowi Rudnickiemu z kl. 4 Teb.

Orlim Głosem może pochwalić się Daria Broda z kl. 3 LOb.

Orzeł Smaku powędrował w ręce Filipa Galewskiego z kl. 4 TŻ.

Za godne reprezentowanie szkoły na arenach sportowych Marcin Raczkowiak z kl. 4 TI odebrał Orła Sportu.

Nagrodę w kategorii Szyk i Gracja Godna Orła otrzymała Anna Banaszak z kl. 3 LOa.

Talent artystyczny został zauważony u Julii Rauhut z kl. 4 TC, która odebrała Orła Sztuki.

Orłem Parkietu został Maciej Wiśniewski z kl. 4 TM, zaś Orlim Konstruktorem Zuzanna Rutkowska z kl. 4 TEa.

Przed Wami – drodzy maturzyści – egzamin maturalny… Już dziś życzymy Wam tego, by nigdy nie zabrakło Wam motywacji potrzebnej do realizacji swych marzeń! Odwagi w dokonywaniu wyborów. Wierzymy, że o naszych absolwentach jeszcze usłyszymy. POWODZENIA!

                Dnia 14 marca 2019 roku w naszej szkole odbył się Finał Rejonu Poznań Teren Wschód w Piłce Siatkowej Dziewcząt. W turnieju wzięły udział drużyny z powiatów:  średzkiego, śremskiego, gnieźnieńskiego, wrzesińskiego oraz reprezentacja ZSP nr 1 Jarocin, zwycięzcy powiatu jarocińskiego.

                Drużyny zostały podzielone na dwie grupy. W grupie A spotkały się drużyny :  LO Środa Wlkp oraz gospodarze, ZSP 1 Jarocin. W grupie B natomiast wystąpiły:  ZSE Śrem,  LO Września oraz II LO Gniezno. Po zaciętych pojedynkach w grupie A zwyciężyli gospodarze (2:1), drugie miejsce zajęło LO Środa. Natomiast w grupie B pierwsze miejsce przypadło drużynie z Wrześni, drugie miejsce ZSE Śrem.

                W półfinałach zmierzyli się zwycięzcy grupy A (ZSP 1 Jarocin) z drugim miejscem z grupy B (ZSE Śrem), mecz zakończył się zwycięstwem gospodarzy 2-0, oraz zwycięzcy grupy B (LO Września) z drugim miejscem grupy A (LO Środa Wlkp), zacięte spotkanie zakończyło się wygraną  2-1 drużyny ze Środy Wielkopolskiej. 

W meczu o 3 miejsce pewne zwycięstwo odniosła drużyna  LO z Wrześni.

Mecz finałowy był powtórką spotkania z fazy grupowej, jednak tym razem odwet za porażkę wzięła drużyna ze Środy Wielkopolskiej, która wygrała 2-1, co zapewniło jej udział w półfinale Mistrzostw Wielkopolski.

Ostateczne kolejność:

 1. LO Środa Wlkp
 2. ZSP 1 Jarocin
 3. LO Września
 4. ZSE Śrem
 5. II LO Gniezno

Wszystkie drużyny otrzymały dyplomy SZS „Wielkopolska” oraz pamiątkowe zdjęcia z Turnieju przygotowanie i oprawione przez ucznia klasy 1 TC Marcela Kochanowskiego, pierwsze trzy – puchary ufundowanie przez SZS Powiatu Jarocińskiego.

Skład reprezentacji ZSP Nr 1 w Jarocinie:

 1. Agnieszka Becela – 3 LO b
 2. Aurelia Marszałek – 3 LO b
 3. Natalia Springer – 3 LO b
 4. Wiktoria Korzyniewska – 3 LO a
 5. Wiktoria Nowakowska – 3 LO a
 6. Dominika Nacuk – 4 TE b
 7. Wiktoria Antczak – 2 LO b
 8. Julia Kita – 2 LO b
 9. Zuzanna Malinowska – 2 LO b
 10. Marlena Mrówczyńska – 1 TŻ
 11. Joanna Antoniewicz – 3 TŻ
 12. Anna Pietrzak – 2 TC/b

W roli trenera wystąpił pan Jakub Chlebowski, zawody przygotowali: pani Marta Pawłowska i pan Janusz Zwierzycki, który jednocześnie był sędzią głównym Turnieju. W przeprowadzeniu zawodów pomagali Młodzieżowi Organizatorzy Sportu, którzy tworzą również reprezentację naszej szkoły w Piłce Siatkowej Chłopców. O zdjęcia zadbał Miłosz Król (2 TC).


 

Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider