banner

Promocja czytelnictwa wśród najmłodszych, integracja środowiska przedszkolnego i młodzieżowego, rozwijanie postaw opiekuńczych, a także wspólna zabawa była głównym celem wyjścia grupy uczniów kl. 1 LOb.

Wycieczka do miejsca pełnego uśmiechów, zabawek i pozytywnej energii została zorganizowana 29 maja w ramach współpracy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie z Niepublicznym Przedszkolem Promyczek w Jarocinie. Popierając akcję „Cała Polska czyta dzieciom”, uczennice Jedynki pod opieką p. Izabeli Strzeleckiej zaprezentowały Krasnalom kilka bajek, które pięciolatki wysłuchały z wielkim skupieniem. Był także tajemniczy worek z bajkowymi przedmiotami nagrody, śpiew i tańce.

Serdecznie dziękujemy za miłe przyjęcie! Mamy nadzieję, że wspólnie zaszczepimy w dzieciach nawyk czytania książek, by w przyszłości stało się to ich pasją, a nie tylko szkolnym obowiązkiem. Do zobaczenia przedszkolaki!

 

W piątek 24. maja klasa 2LOa udała się na Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu. Celem wyjazdu, zorganizowanego pod opieką p. M. Podemskiej, p. M. Powęzowskiej-Gwizd oraz p. T. Szymendery, był udział w warsztatach dziennikarskich. W części teoretycznej drugoklasiści dowiedzieli się, jak nazywają się poszczególne ujęcia, jak montować materiał, zanim news pojawi się na wizji oraz jak atrakcyjnie przedstawić widzowi wszystko to, co dla niego najważniejsze. W części praktycznej grupa mogła skorzystać ze studia nagraniowego, wypróbować swoich sił w prezentowaniu prognozy pogody, prowadzeniu wiadomości live oraz czytaniu z promptera. Dzięki doświadczeniu studentów, którzy na co dzień pracują przy powstawaniu dwóch programów studenckich - „Kuriera Akademickiego” emitowanego na antenie TVP Poznań oraz programu informacyjnego „Flesz”, humaniści mieli możliwość zobaczyć, jak wygląda praca dziennikarza.

Kto wie - może w przyszłości wśród naszych uczniów znajdziemy przyszłe gwiazdy tego fachu?

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM - dziękujemy za miłe przyjęcie i do zobaczenia wkrótce!

Poczet Sztandarowy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie w składzie Marek Klemm, Angelika Jaworska, Patrycja Nowak wraz z wicedyrektorem Robert Strzelecki wziął udział w uroczystościach z okazji 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w parku majora Zbigniewa hrabiego Ostroróg-Gorzeńskiego w Jarocinie oraz we mszy św. w kościele pw. Chrystusa Króla.

Kolejna grupa uczniów ZSP1 ukończyła międzynarodowy kurs kwalifikacji komputerowo-sieciowych CISCO NetACAD.
W ramach kursu nabyli umiejętności konfiguracji urządzeń sieciowych CISCO, oraz konfiguracji urządzeń komputerowych.
Certyfikaty wydawane są w języku angielskim i ważne są na całym świecie. Opiekunem grupy był nauczyciel ZSP1 w Jarocinie i jednocześnie trener CISCO NetACAD - p. Przemo Łączniak

 

III miejsce w krajowej edycji IV Międzynarodowego Konkursu Umiejętności Statystycznych zajęły uczennice: Patrycja Golińska i Monika Sobkowiak z klasy 4 technikum ekonomicznego oraz Angelika Konieczna z 3 klasy technikum grafiki i poligrafii cyfrowej. Opiekunką laureatek jest mgr Małgorzata Ginter.

Uczennice przeprowadziły badania dotyczące „Mobilności zawodowej Polaków”. W pracy zastosowały analizę porównawczą danych wtórnych zebranych i opracowanych przez Eurostat, GUS. Wyniki swoich badań zaprezentowały na dwóch posterach naukowym w języku polskim i angielskim.

Laureatki otrzymały indeksy na cztery uczelnie: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku na kierunek biostatystyka, na Uniwersytet Ekonomiczny w Białymstoku na kierunki: ekonomia, ekonomiczno-prawny, logistyka, międzynarodowe stosunki gospodarcze, zarządzanie, na Politechnikę Białostocką na wszystkie kierunki oraz na Politechnikę Rzeszowską na kierunki : inżynieria materiałowa, lotnictwo i kosmonautyka, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, transport, zarządzanie i inżynieria produkcji, biotechnologia, biogospodarka, inżynieria chemiczna i procesowa, technologia chemiczna, finanse i rachunkowość, logistyka, zarządzanie, inżynieria i analiza danych, inżynieria medyczna, matematyka. 
Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 15 czerwca 2019 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Białymstoku. Celem konkursu jest rozwijanie umiejętności uczniów opisywania ich środowiska za pomocą statystyk oraz używania statystyk jako narzędzia do uczenia się o ich codziennym życiu. Udział uczniów w konkursie statystycznym rozwija następujące umiejętności: pracę w zespole, badanie rzeczywistych problemów przy wykorzystaniu zebranych danych, stosowanie umiejętności obliczeniowych i przedstawianie danych za pomocą różnych wykresów / tabel / statystyk, interpretowanie wyników statystycznych, komunikację w formie pisemnej i graficznej.

Organizatorem IV edycji krajowego konkursu jest Sekcja Analizy Danych Polskiego Towarzystwa Informatycznego w Białymstoku. Honorowy patronat: Marszałka Województwa Podlaskiego, Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego - Pana Dominika Rozkruta , Prezydenta Miasta Białegostoku - Pana Tadeusza Truskolaskiego, JM Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu - prof. dr hab. Andrzeja Tykarskiego. Organizatorem międzynarodowego konkursu jest Międzynarodowy Instytut Statystyczny (ang. The International Statistical Institute, ISI). Jest to pierwsza tego typu instytucja założona w 1885 r. w Londynie. Od 1948 r. ISI jest agendą ONZ, której członkami są urzędy statystyczne większości państw świata. Misją Instytutu jest globalne promowanie i wspieranie rozwoju statystyki. Działalność ISI koncentruje się wokół usprawniania metod statystycznych oraz ich popularyzowania w świecie. Prace Instytutu wpływają na zwiększanie jakości informacji i analiz w sektorze społecznym i ekonomicznym. ISI jest organizacją pozarządową typu „non profit” (niedochodową), zrzesza 133 kraje. Siedzibą Instytutu jest Haga.

We wtorek 26 marca 2019 r. w auli szkolnej z inicjatywy pedagoga szkolnego odbyło się spotkanie z mł. asp. Kariną Migalską-Cepą oraz sierżantem Jakubem Rojewskim z Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie. Funkcjonariusze przedstawili temat: "Cyberprzemoc jako przestępstwo". W prelekcji wzięły udział następujące klasy: 1 TŻ, 1 LOb, 1 TB, 1 TC, 1 TE/I 1 TIa, 3TŻ, 4 TEa oraz 4 TŻ wraz z nauczycielami uczącymi. W trakcie przeprowadzonej pogadanki, przedstawiony został zakres odpowiedzialności nieletnich za czyny niezgodne z prawem. Podczas prelekcji policjanci zwrócili uwagę również na to, że młodzież odpowiada przed sądem rodzinnym nie tylko za popełniane przez siebie czyny karalne, ale również za demoralizację, czyli między innymi za: wagary, palenie papierosów, picie alkoholu czy posiadanie środków odurzających. Uczniowie poinformowani zostali też o innych środkach prawnych, które mogą zostać zastosowane przez sąd wobec nieletniego sprawcy czynu karalnego.
Tematyka spotkania dotyczyła także takich zagadnień jak:
- posiadanie, sprzedawanie i zażywanie narkotyków, dopalaczy,
- stosowanie przemocy i agresji słownej jak i fizycznej wobec koleżanek i kolegów,
- palenie papierosów przez nieletnich,
- groźby w bezpośredniej relacji a także używania w tym celu Internetu i telefonów komórkowych, zastraszanie kolegów i koleżanek,
-cyberzagrożeń i grożących czynów karalnych za używanie przemocy w Internecie, zniesławianie i znieważanie innych, groźby karalne , stalking czy namawianie kogoś do popełnienia przestępstwa w Internecie. 
Policjantka uświadomiła również uczniom jakie są konsekwencje karne za znieważanie funkcjonariusza publicznego, jakim jest nauczyciel.
BARDZO DZIĘKUJEMY POLICJANTOM ZA CENNE INFORMACJE A MŁODZIEŻY ZA ZAANGAŻOWANIE PODCZAS SPOTKANIA.

14 marca 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu odbyły się wojewódzkie eliminacje VI edycji konkursu „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii”. Był to kolejny etap w drodze do ogólnopolskiego finału, który ma odbyć się w czerwcu w Poznaniu. Konkurs ma na celu poszerzanie wśród uczniów wiedzy historycznej, szczególnie dotyczącej Polski z lat 1970-1990, jak również promowanie na arenie krajowej utalentowanej młodzieży.

W konkursie wojewódzkim brali udział uczniowie naszej szkoły: Kacper Radomski oraz Tobiasz Tomaszczak z klasy 3TI, którzy uzyskali najlepsze wyniki w etapie szkolnym. Każdy z uczestników etapu wojewódzkiego otrzymał od organizatorów pamiątkowe dyplomy za udział w etapie wojewódzkim.

Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider