Slider

Pierwsza grupa budowlańców z Jedynki udała się na swoje dwutygodniowe praktyki zawodowe do Niemiec. Wyjazd finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+ (PO WER). Wysokość dofinansowania to 240 000 złotych. Praktykanci w ciągu swojej nauki zawodu poznają tajniki zabudowy suchej, zewnętrznej izolacji termicznej oraz technologię budowy domów pasywnych. W ciągu weekendu czekają na nich wycieczki do Berlina i Poczdamu.

Promocja czytelnictwa wśród najmłodszych, integracja środowiska przedszkolnego i młodzieżowego, rozwijanie postaw opiekuńczych, a także wspólna zabawa była głównym celem wyjścia grupy uczniów kl. 1 LOb.

Wycieczka do miejsca pełnego uśmiechów, zabawek i pozytywnej energii została zorganizowana 29 maja w ramach współpracy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie z Niepublicznym Przedszkolem Promyczek w Jarocinie. Popierając akcję „Cała Polska czyta dzieciom”, uczennice Jedynki pod opieką p. Izabeli Strzeleckiej zaprezentowały Krasnalom kilka bajek, które pięciolatki wysłuchały z wielkim skupieniem. Był także tajemniczy worek z bajkowymi przedmiotami nagrody, śpiew i tańce.

Serdecznie dziękujemy za miłe przyjęcie! Mamy nadzieję, że wspólnie zaszczepimy w dzieciach nawyk czytania książek, by w przyszłości stało się to ich pasją, a nie tylko szkolnym obowiązkiem. Do zobaczenia przedszkolaki!

 

We wtorek 26 marca 2019 r. w auli szkolnej z inicjatywy pedagoga szkolnego odbyło się spotkanie z mł. asp. Kariną Migalską-Cepą oraz sierżantem Jakubem Rojewskim z Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie. Funkcjonariusze przedstawili temat: "Cyberprzemoc jako przestępstwo". W prelekcji wzięły udział następujące klasy: 1 TŻ, 1 LOb, 1 TB, 1 TC, 1 TE/I 1 TIa, 3TŻ, 4 TEa oraz 4 TŻ wraz z nauczycielami uczącymi. W trakcie przeprowadzonej pogadanki, przedstawiony został zakres odpowiedzialności nieletnich za czyny niezgodne z prawem. Podczas prelekcji policjanci zwrócili uwagę również na to, że młodzież odpowiada przed sądem rodzinnym nie tylko za popełniane przez siebie czyny karalne, ale również za demoralizację, czyli między innymi za: wagary, palenie papierosów, picie alkoholu czy posiadanie środków odurzających. Uczniowie poinformowani zostali też o innych środkach prawnych, które mogą zostać zastosowane przez sąd wobec nieletniego sprawcy czynu karalnego.
Tematyka spotkania dotyczyła także takich zagadnień jak:
- posiadanie, sprzedawanie i zażywanie narkotyków, dopalaczy,
- stosowanie przemocy i agresji słownej jak i fizycznej wobec koleżanek i kolegów,
- palenie papierosów przez nieletnich,
- groźby w bezpośredniej relacji a także używania w tym celu Internetu i telefonów komórkowych, zastraszanie kolegów i koleżanek,
-cyberzagrożeń i grożących czynów karalnych za używanie przemocy w Internecie, zniesławianie i znieważanie innych, groźby karalne , stalking czy namawianie kogoś do popełnienia przestępstwa w Internecie. 
Policjantka uświadomiła również uczniom jakie są konsekwencje karne za znieważanie funkcjonariusza publicznego, jakim jest nauczyciel.
BARDZO DZIĘKUJEMY POLICJANTOM ZA CENNE INFORMACJE A MŁODZIEŻY ZA ZAANGAŻOWANIE PODCZAS SPOTKANIA.

W piątek 24. maja klasa 2LOa udała się na Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu. Celem wyjazdu, zorganizowanego pod opieką p. M. Podemskiej, p. M. Powęzowskiej-Gwizd oraz p. T. Szymendery, był udział w warsztatach dziennikarskich. W części teoretycznej drugoklasiści dowiedzieli się, jak nazywają się poszczególne ujęcia, jak montować materiał, zanim news pojawi się na wizji oraz jak atrakcyjnie przedstawić widzowi wszystko to, co dla niego najważniejsze. W części praktycznej grupa mogła skorzystać ze studia nagraniowego, wypróbować swoich sił w prezentowaniu prognozy pogody, prowadzeniu wiadomości live oraz czytaniu z promptera. Dzięki doświadczeniu studentów, którzy na co dzień pracują przy powstawaniu dwóch programów studenckich - „Kuriera Akademickiego” emitowanego na antenie TVP Poznań oraz programu informacyjnego „Flesz”, humaniści mieli możliwość zobaczyć, jak wygląda praca dziennikarza.

Kto wie - może w przyszłości wśród naszych uczniów znajdziemy przyszłe gwiazdy tego fachu?

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM - dziękujemy za miłe przyjęcie i do zobaczenia wkrótce!

Poczet Sztandarowy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie w składzie Marek Klemm, Angelika Jaworska, Patrycja Nowak wraz z wicedyrektorem Robert Strzelecki wziął udział w uroczystościach z okazji 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w parku majora Zbigniewa hrabiego Ostroróg-Gorzeńskiego w Jarocinie oraz we mszy św. w kościele pw. Chrystusa Króla.

Kolejna grupa uczniów ZSP1 ukończyła międzynarodowy kurs kwalifikacji komputerowo-sieciowych CISCO NetACAD.
W ramach kursu nabyli umiejętności konfiguracji urządzeń sieciowych CISCO, oraz konfiguracji urządzeń komputerowych.
Certyfikaty wydawane są w języku angielskim i ważne są na całym świecie. Opiekunem grupy był nauczyciel ZSP1 w Jarocinie i jednocześnie trener CISCO NetACAD - p. Przemo Łączniak

 

III miejsce w krajowej edycji IV Międzynarodowego Konkursu Umiejętności Statystycznych zajęły uczennice: Patrycja Golińska i Monika Sobkowiak z klasy 4 technikum ekonomicznego oraz Angelika Konieczna z 3 klasy technikum grafiki i poligrafii cyfrowej. Opiekunką laureatek jest mgr Małgorzata Ginter.

Uczennice przeprowadziły badania dotyczące „Mobilności zawodowej Polaków”. W pracy zastosowały analizę porównawczą danych wtórnych zebranych i opracowanych przez Eurostat, GUS. Wyniki swoich badań zaprezentowały na dwóch posterach naukowym w języku polskim i angielskim.

Laureatki otrzymały indeksy na cztery uczelnie: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku na kierunek biostatystyka, na Uniwersytet Ekonomiczny w Białymstoku na kierunki: ekonomia, ekonomiczno-prawny, logistyka, międzynarodowe stosunki gospodarcze, zarządzanie, na Politechnikę Białostocką na wszystkie kierunki oraz na Politechnikę Rzeszowską na kierunki : inżynieria materiałowa, lotnictwo i kosmonautyka, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, transport, zarządzanie i inżynieria produkcji, biotechnologia, biogospodarka, inżynieria chemiczna i procesowa, technologia chemiczna, finanse i rachunkowość, logistyka, zarządzanie, inżynieria i analiza danych, inżynieria medyczna, matematyka. 
Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 15 czerwca 2019 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Białymstoku. Celem konkursu jest rozwijanie umiejętności uczniów opisywania ich środowiska za pomocą statystyk oraz używania statystyk jako narzędzia do uczenia się o ich codziennym życiu. Udział uczniów w konkursie statystycznym rozwija następujące umiejętności: pracę w zespole, badanie rzeczywistych problemów przy wykorzystaniu zebranych danych, stosowanie umiejętności obliczeniowych i przedstawianie danych za pomocą różnych wykresów / tabel / statystyk, interpretowanie wyników statystycznych, komunikację w formie pisemnej i graficznej.

Organizatorem IV edycji krajowego konkursu jest Sekcja Analizy Danych Polskiego Towarzystwa Informatycznego w Białymstoku. Honorowy patronat: Marszałka Województwa Podlaskiego, Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego - Pana Dominika Rozkruta , Prezydenta Miasta Białegostoku - Pana Tadeusza Truskolaskiego, JM Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu - prof. dr hab. Andrzeja Tykarskiego. Organizatorem międzynarodowego konkursu jest Międzynarodowy Instytut Statystyczny (ang. The International Statistical Institute, ISI). Jest to pierwsza tego typu instytucja założona w 1885 r. w Londynie. Od 1948 r. ISI jest agendą ONZ, której członkami są urzędy statystyczne większości państw świata. Misją Instytutu jest globalne promowanie i wspieranie rozwoju statystyki. Działalność ISI koncentruje się wokół usprawniania metod statystycznych oraz ich popularyzowania w świecie. Prace Instytutu wpływają na zwiększanie jakości informacji i analiz w sektorze społecznym i ekonomicznym. ISI jest organizacją pozarządową typu „non profit” (niedochodową), zrzesza 133 kraje. Siedzibą Instytutu jest Haga.

Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider