Slider

NauczycieleJęzyk polski

mgr Krystyna Błaszczyk
mgr Marlena Robak Trzmiel
mgr Małgorzata Kościelna
mgr Izabela Strzelecka
mgr Katarzyna Molińska
mgr Ewa Roszak
 

Języki obce

 
mgr Anna Błachowicz
mgr Witold Cukrowski
mgr Grzegorz Gorzelańczyk
mgr Anna Guździoł
mgr Aleksandra Zwierzchlewska
mgr Danuta Kożuch
mgr Marta Łączniak
mgr Katarzyna Nowak
mgr Agnieszka Pietras
mgr Karolina Robak- Trzmiel
mgr Joanna Staszak- Leśniewska
 
 
 

Historia Wos

 
mgr Tomasz Szymendera
mgr Marta Jankowiak
mgr Robert Karwacki
mgr Roman Nowicki
 

 

 


 

Matematyka

mgr Urszula Biegańska
mgr Violetta Czabańska
mgr Dorota Nowicka
mgr Maria Podemska
mgr Dorota Przewoźna
mgr Maria Szczepańska

 


Fizyka Chemia

mgr Grażyna Matuszak
mgr Monika Nowak
 mgr Dorota Nowicka
 

Biologia

mgr Monika Nowak
mgr Małgorzata Powęzowska Gwizd

Geografia

mgr Leszek Chlebowski
mgr Robert Karwacki

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Jerzy Szymankiewicz
inż. Zbigniew Sędzicki

Wychowanie fizyczne

mgr Jakub Chlebowski
mgr Mateusz Gościniak
mgr Grażyna Kędziora
mgr Grzegorz Pawlak
mgr Marta Pawłowska
mgr Marek Sobczak
mgr Janusz Zwierzycki
 

Przedmioty informatyczne i mechatroniczne

mgr Czechak Maciej
mgr Jacek Dziennik
mgr Przemysław Fatyga
mgr Jan Gabruk
mgr Konrad Kanafa
mgr Przemysław Łączniak
mgr Paweł Łąkowski
 mgr Andrzej Muzyka
mgr Dorota Przewoźna
mgr Kinga Rząsa
mgr Robert Strzelecki
mgr inż. Joanna Wojtaszek

Przedsiębiorczość

mgr Katarzyna Grześkowiak
mgr Jerzy Szymankiewicz
mgr inż. Sławomir Nowaczyk


Wiedza o kulturze

mgr Ewa Roszak

Religia / Etyka

o. Kordian
o. Bartłomiej
mgr Sandra Urny
 

 

Przedmioty zawodowe geodezyjne

mgr inż. Joanna Wojtaszek
 
 

Przedmioty zawodowe budowlane

mgr inż. Marta Tomalak
 inż. Zbigniew Janiec

Przedmioty zawodowe ekonomiczne

mgr Małgorzata Ginter
mgr Katarzyna Grześkowiak
mgr Arleta Kędziora
mgr Bogumiła Mierzejewska
mgr Urszula Wyremblewska- Korzyniewska

Przedmioty zawodowe gastronomiczne

 
mgr inż. Alina Łuczak
mgr inż. Karolina Szymenderska
mgr Izabela Witczak

Przedmioty zawodowe drzewne

mgr inż. Sławomir Nowaczyk
inż. Zbigniew Sędzicki
 
 

Wychowanie do życia w rodzinie

 mgr Marta Jankowiak
mgr Marlena Robak Adamkiewicz

Biblioteka

mgr Hanna Moskal
mgr Marta Kantorska

Pedagog

mgr Anna Kałmucka
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider