banner
Slider

 

HARMONOGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH

Rok szkolny -  2020/ 2021

 

Lp

 

Klasa

 

Technik w zawodzie:

il. tygodni praktyk

 

Termin praktyki

 

1

2TR  GIM

Rachunkowość

4  tyg. /140godz./

10 maja – 4 czerwca 2021

 

30

M.Ginter

2

2TŻ/b GIM

Żywienia i usług gastronomicznych

4  tyg. /140godz./

1-26 marca 2021

21

A.Zwierzchlewska

3

2TB/ż GIM

Budownictwo

2  tyg.

2  tyg.

1 -12 marca 2021

14 -27 marca 2021 /Niemcy/

14

A.Zwierzchlewska

4

2TC GIM

Grafiki i poligrafii cyfrowej

4  tyg. /140godz./

10 maja – 4 czerwca 2021

 

35

J. Wojtaszek

5

2TM GIM

Mechatronik

4  tyg. /140godz./

18 stycznia-12 lutego 2021

25

Z. Sędzicki

6

2TI GIM

Informatyk

4 tyg.

/140godz./

18 stycznia-12 lutego 2021

35

J. Dziennik

7

3TI

Informatyk

4 tyg

10 maja – 4 czerwca 2021

 

30

K. Błaszczyk

8

3TI/E

Informatyk

4 tyg

    2 – 27 listopada 2020

18

K. Molińska

9

3TE/I

Ekonomista

3 tyg

              9 – 27 listopada 2020

11 ucz.

K. Molińska

10

3 TE

 

Ekonomista

3 tyg.

12  – 30 kwietnia 2021

32

L.Chlebowski

11

3TŻ

Żywienia i usług gastronomicznych

4 tyg

10 maja – 4 czerwca 2021

 

24

K.Szymenderska

12

3TC

Grafiki i poligrafii cyfrowej

4 tyg..

9 listopada– 4 grudnia 2020

 

21

M. Kościelna

13

3TM

Mechatronik

4 tyg

10 maja – 4 czerwca 2021

 

22

G. Matuszak

14

3TB

Budownictwo

2 tyg.

10 – 21 maja 2021

 

21

G.Gorzelańczyk

 

 

4TM/b  Laboratoria Kalisz     / CZAS ZAWODOWCÓW/   - 8-12 lutego 2021

 

 

Warunki i tryb organizowania praktycznej nauki zawodu, w tym sposób zawierania przez szkołę umowy o praktyczną naukę zawodu z podmiotem przyjmującym uczniów na praktyki, określa rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu ( Dz.U.  Nr 0 poz.1644)  oraz szkolny regulamin praktycznej nauki zawodu.

 

2) Wybór pracodawcy w celu odbycia Praktyki zawodowej odbywa  się na podstawie samodzielnego wyboru pracodawcy  przez ucznia lub skierowania przez szkołę.

 

3)   W przypadku samodzielnego  wyboru pracodawcy przez ucznia,  rodzice (opiekunowie) lub pełnoletni uczeń wypełniają druk skierowania - (załącznik nr 3).

 

4)  Wypełnione skierowania należy dostarczać do sekretariatu szkoły lub do kierownika szkolenia praktycznego w ustalonym wcześniej terminie.

 

5)  Uczniom, którzy z przyczyn losowych nie dokonali samodzielnie wyboru pracodawcy w wyznaczonym  terminie, szkoła wyznaczy pracodawcę (przedsiębiorstwo) w celu odbycia praktyki.

 

6) Praktyka zawodowa powinna być realizowana zgodnie z programem praktyki dla danego zawodu znajdującym się na stronie www szkoły w zakładce Kształcenie zawodowe/praktyka zawodowa.

 

7) Szczegółowe zagadnienia dotyczące odbywania praktyki zawodowej, m.in. realizacji oraz sposobu dokumentowania treści programowych, będą omówione w klasach, w terminie późniejszym.

 

Sławomir Nowaczyk

Kierownik Szkolenia Praktycznego

Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider