Harmonogram praktyk zawodowych -  2017/ 2018

 

 

Lp

 

Klasa

 

Technik:

il. tygodni praktyk

 

Termin praktyki

 

u pracodawcy

 

uwagi

1

2TE

Ekonomista

3 tyg

22 stycznia – 10 lutego 2018

20 ucz.

D.Przewoźna

2

3TEa

 

Ekonomista

3 tyg.

9 – 28 kwietnia 2018

 

26

A.Kędziora

3

3TEb

Ekonomista

3 tyg

7 - 26 maja 2018

 

24

M. Ginter

4

3TI

Informatyk

4 tyg

7 maja – 2 czerwca 2018

 

35

P.Łączniak

5

2TC

Cyfrowe procesy graficzne

2 tyg

20 listopada – 2 grudnia 2017

 

15

K.Kanafa

6

3TC

Cyfrowe procesy graficzne

4 tyg

7 maja – 2 czerwca 2018

 

28

V. Czabańska

7

3TŻ

Żywienia i usług gastronomicznych

4 tyg

7 maja – 2 czerwca 2018

 

22

D.Kożuch

8

3TM

Mechatronik

4 tyg

7maja – 2 czerwca 2018

 

23

K. Robak-Trzmiel

9

2TB

Budownictwa

2 tyg.

5-17 lutego 2018

/wyjazd do Niemiec/

14

K. Nowak

 

 

 

Warunki i tryb organizowania praktycznej nauki zawodu, w tym sposób zawierania przez szkołę umowy o praktyczną naukę zawodu z podmiotem przyjmującym uczniów na praktyki, określa rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu ( Dz.U. z 2010 r Nr 244 poz.1626) - (załącznik nr 1)

 

2) Wybór pracodawcy w celu odbycia Praktyki zawodowej odbywa  się na podstawie samodzielnego wyboru pracodawcy  przez ucznia lub skierowania przez szkołę.

 

3)   W przypadku samodzielnego  wyboru pracodawcy przez ucznia,  rodzice (opiekunowie) lub pełnoletni uczeń wypełniają druk skierowania - (załącznik nr 3).

 

4)  Wypełnione skierowania należy dostarczać do sekretariatu szkoły lub do kierownika szkolenia praktycznego w nieprzekraczalnym terminie, do końca półrocza.

 

5)  Uczniom, którzy nie dokonali samodzielnie wyboru pracodawcy w wyznaczonym wyżej terminie, szkoła wyznaczy pracodawcę (przedsiębiorstwo) w celu odbycia praktyki.

 

6) Praktyka zawodowa powinna być realizowana zgodnie z programem praktyki dla danego zawodu znajdującym się na stronie www szkoły w zakładce Kształcenie zawodowe/praktyka zawodowa.

 

7) Szczegółowe zagadnienia dotyczące odbywania praktyki zawodowej, m.in. realizacji oraz sposobu dokumentowania treści programowych, będą omówione w klasach, w terminie późniejszym.

 

Sławomir Nowaczyk

Kierownik Szkolenia Praktycznego

arrow
arrow