Harmonogram Egzaminów zawodowych.

 Sesja czerwiec - lipiec 2018 (aktual. 21.05.2018)

egzamin PISEMNY i PRAKTYCZNY

 

Data egzaminu

Kwalifikacja/

Forma egz.

Godzina/

czas trwania

 

Nr sali

Skład Zespołu Nadzorującego /asystent

Ilość zdających

 

EGZAMIN PISEMNY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 czerwca

/wtorek/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.54

T.6

E.03

 

 

 

 

10.00

/60/

 

aula

Urszula Korzyniewska

Marta Kantorska

Anna Błachowicz

Jacek Adamczak-ZSP2

REZERWA- Andrzej Dworzyński

 

60

/15+22+23/

E.12

Mała sala gimnasty

czna

Małgorzata Powęzowska-Gwizd

Marta Jankowiak

Maria Adamczak-ZSP2

REZERWA- Andrzej Dworzyński

 

36

 

A.25

A.36

 

 

 

 

12.00

/60/

aula

Grzegorz Gorzelańczyk

Ewa Roszak

Witold Cukrowski

Ewelina Hajdner-ZSP2

REZERWA – Marta Tomalak

 

64/35+29/

 

E.13

T.15

Mała sala gimnasty

czna

Dorota Nowicka

Marta Pawłowska

Katarzyna Molińska

Jakub Genstwa-ZSP2

REZERWA – Marta Tomalak

 

63

/38+25/

B.36

B.30

E.14

 

 

 

14.00

/60/

 

 

 

aula

Aleksandra  Zwierzchlewska

Joanna Staszak-Leśniewska

Anna Kordus –ZSP2

REZERWA – Robert Karwacki

 

48

/15+10+23/

A.55

Mała sala gimnasty

czna

Joanna Wojtaszek

Arkadiusz Ratajczak-ZSP2

REZERWA – Robert Karwacki

 

26

 

EGZAMIN PRAKTYCZNY

 

 

22 czerwca

/piątek/

 

 

 

E.03 /w/

9.00

/180/

 

47

Przemysław Fatyga-asystent

 

3

Urszula Korzyniewska

Dariusz Niemczewski-egzaminator

REZERWA - Małgorzata Powęzowska-Gwizd

15.00

/180/

 

47

Przemysław Fatyga-asystent

 

3

Katarzyna Grześkowiak

Dariusz Niemczewski-egzaminator

REZERWA – M.  Powęzowska-Gwizd

 

 

 

23 czerwca

/sobota/

 

 

 

E.03 /w/

9.00

/180/

47

Przemysław Fatyga-asystent

 

3

Katarzyna Grześkowiak

Dariusz Niemczewski- egzaminator

REZERWA-Tomasz Szymendera

 

15.00

/180/

47

Przemysław Fatyga-asystent

 

3

Jacek Dziennik

Dariusz Niemczewski- egzaminator

REZERWA-Tomasz Szymendera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 czerwca

/poniedziałek/

 

E.03/w/

9.00

/180/

47

Przemysław Fatyga- asystent

 

3

Kinga Rząsa

Dariusz Niemczewski- egzaminator

REZERWA-Anna Guździoł

 

15.00

/180/

47

Przemysław Fatyga- asystent

 

3

Anna Błachowicz

Dariusz Niemczewski- egzaminator

REZERWA-Marta Jankowiak

 

 

A.25 /dk/

9.00

/180/

05a

Paweł Łąkowski- asystent

 

11

Alina Łuczak

Jolanta Węclewska -ZSP2

REZERWA-Anna Guździoł

 

15.00

/180/

05a

Paweł Łąkowski- asystent

 

11

Mateusz Gościniak

Izabela Różańska -ZSP2

REZERWA-Marta Jankowiak

 

 

A.36/dk/

9.00

/180/

36

Jacek Dziennik- asystent

 

11

Janusz Zwierzycki

Agnieszka Kowalska-ZSP2

REZERWA-Anna Guździoł

 

15.00

/180/

36

Jacek Dziennik- asystent

 

11

Marta Tomalak

Natalia Klarzyńska-ZSP2

REZERWA-Marta Jankowiak

 

 

 

26 czerwca

/wtorek/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 czerwca

/wtorek/

 

 

E.03/w/

9.00

/180/

 

47

Przemysław Fatyga- asystent

 

3

Robert Karwacki

Dariusz Niemczewski- egzaminator

REZERWA- Joanna Wojtaszek

 

15.00

/180/

 

47

Przemysław Fatyga- asystent

2

Karolina Robak-Trzmiel

Dariusz Niemczewski- egzaminator

REZERWA-Karolina Szymanderska

 

 

 

A.25/dk/

9.00

/180/

 

05a

Paweł Łąkowski- asystent

 

11

Grzegorz Gorzelańczyk

Agnieszka Urbaniak-ZSP2

REZERWA-Joanna Wojtaszek

 

 

A.36/dk/

9.00

/180/

 

36

Jacek Dziennik- asystent

 

12

Anna Guździoł

Anna Raczkowska-ZSP2

REZERWA- Joanna Wojtaszek

 

 

B.36/d/

B.33/d/

 

13.00

/180/

 

 

56

Szczepańska Maria

Marzena Błaszczyk-ZSP2

REZERWA-Izabela Strzelecka

15+1

 

 

T.15/d/

13.00

/150/

 

 

aula

Grażyna Kędziora

Danuta Kożuch

Ilona Suliga-ZSP2

REZERWA-Izabela Strzelecka

27

 

 

 

 

 

 

27 czerwca

/środa/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 czerwca

/środa/

 

 

T.06 /w/

 

8.00

/120/

 

52

Marek Kwaśniewski- asystent

6

Maria Szczepańska

Małgorzata Dopierała-Gęstwa-egzaminator

REZERWA-Marta Pawłowska

 

 

12.00

/120/

 

52

Marek Kwaśniewski- asystent

6

Urszula Biegańska

Małgorzata Dopierała-Gęstwa-egzaminator

REZERWA-Maria Podemska

 

 

16.00

/120/

 

52

Marek Kwaśniewski- asystent

5

Marta Tomalak

Małgorzata Dopierała-Gęstwa-egzaminator

REZERWA-Karolina Robak-Trzmiel

 

E.14/dk/

 

8.00

/150/

 

15

Dorota Przewoźna- asystent

10

Małgorzata Ginter

Izabela Kolanowska-ZSP2

REZERWA-Marta Pawłowska

 

 

12.00

/150/

 

15

Dorota Przewoźna- asystent

10

Violetta Czabańska

Monika Zielińska-ZSP2

REZERWA-Maria Podemska

 

 

16.00

/150/

 

15

Dorota Przewoźna- asystent

10

Agnieszka Pietras

Natalia Danielczyk-ZSP2

REZERWA-Karolina Robak-Trzmiel

 

 

A.55/w/

 

8.00

/120/

 

05a

Konrad Kanafa-asystent

 

6

Karolina Szymenderska

Roman Kościelak-egzaminator

REZERWA-Marta Pawłowska

 

 

12.00

/120/

 

05a

Konrad Kanafa-asystent

 

5

Łuczak Alina

Roman Kościelak-egzaminator

REZERWA-Maria Podemska

 

 

16.00

/120/

 

05a

Konrad Kanafa-asystent

 

5

Leszek Chlebowski

Roman Kościelak-egzaminator

REZERWA-Karolina Robak-Trzmiel

 

 

28 czerwca

/czwartek/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.55/w/

 

8.00

/120/

 

05a

Konrad Kanafa-asystent

5

Andrzej Muzyka

Roman Kościelak-egzaminator

REZERWA- Alina Łuczak

 

 

12.00

/120/

 

05a

Konrad Kanafa-asystent

 

5

Mateusz Gościniak

Roman Kościelak-egzaminator

REZERWA-Izabela Witczak

 

T.06/w/

8.00

/120/

 

52

Marek Kwaśniewski-asystent

5

Katarzyna Nowak

Małgorzata Dopierała-Gęstwa-egzaminator

REZERWA- Alina Łuczak

E.12/w/

8.00

/150/

 

51

Robert Strzelecki-asystent

 

6

Kinga Rząsa

Adam Głuchowski-egzaminator

REZERWA- Alina Łuczak

 

12.00

/150/

 

51

Robert Strzelecki- asystent

 

6

Paweł Łąkowski

Adam Głuchowski-egzaminator

REZERWA-Izabela Witczak

 

16.00

/150/

 

51

Robert Strzelecki- asystent

 

6

Karolina Szymenderska

Adam Głuchowski-egzaminator

REZERWA-Janusz Zwierzycki

 

 

29 czerwca

/piątek/

 

 

 

 

29 czerwca

/piątek/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.12/w/

 

 

 

 

 

 

 

E.12/w/

 

8.00

/150/

 

51

Robert Strzelecki- asystent

 

6

Urszula Biegańska

Adam Głuchowski-egzaminator

REZERWA-Katarzyna Nowak

 

 

12.00

/150/

 

51

Robert Strzelecki- asystent

 

5

Izabela Witczak

Adam Głuchowski-egzaminator

REZERWA-Aleksandra Zwierzchlewska

 

16.00

/150/

 

51

Robert Strzelecki- asystent

 

5

Witold Cukrowski

Adam Głuchowski-egzaminator

REZERWA-Sandra Urny

 

A.54/dk/

9.00

/180/

 

 

 

05a

Konrad Kanafa- asystent

 

8

Małgorzata Ginter

Izabela Świerzowska Seemann-ZSP2

REZERWA-Katarzyna Nowak

 

15.00

/180/

 

05a

Konrad Kanafa- asystent

 

8

Marta Kantorska

Katarzyna Michalak-ZSP2

REZERWA-Sandra Urny

 

B.30/dk/

9,00

/180/

 

21

Dorota Przewoźna- asystent

 

14

Grażyna Matuszak

Sławomira Leśnierowska-ZSP2

REZERWA-Katarzyna Nowak

 

 

30 czerwca

/sobota/

 

 

E.13/w/

 

8.00

/150/

 

14

Przemysław Łączniak- asystent

 

6

Grzegorz Pawlak

Dariusz Włodarczyk-egzaminator REZERWA-Danuta Kożuch

 

 

2 lipca

/poniedziałek/

 

 

 

 

 

E.13/w/

 

8.00

/150/

 

14

Przemysław Łączniak- asystent

 

6

Arleta Kędziora

Dariusz Włodarczyk-egzaminator

REZERWA-Leszek Chlebowski

 

 

12.00

/150/

 

14

Przemysław Łączniak- asystent

 

5

Zbigniew Sędzicki

Dariusz Włodarczyk-egzaminator

REZERWA-Leszek Chlebowski

 

 

16.00

/150/

 

14

Przemysław Łączniak- asystent

 

5

Joanna Wojtaszek

Dariusz Włodarczyk-egzaminator

REZERWA-Leszek Chlebowski

 

 

3 lipca

/wtorek/

 

 

 

 

 

3 lipca

/wtorek/

 

 

E.13/w/

 

 

 

 

 

 

 

E.13/w/

8.00

/150/

 

14

Przemysław Łączniak- asystent

 

5

Zbigniew Sędzicki

Dariusz Włodarczyk-egzaminator

REZERWA-Izabela Strzelecka

12.00

/150/

 

14

Przemysław Łączniak- asystent

 

5

Izabela Witczak

Dariusz Włodarczyk-egzaminator

REZERWA-Arleta Kędziora

 

16.00

/150/

 

14

Przemysław Łączniak- asystent

 

5

Joanna Wojtaszek

Dariusz Włodarczyk-egzaminator

REZERWA- Grzegorz Pawlak

 

Nauczyciele oddelegowani na egzamin zawodowy do ZSP 2

 

 

19 czerwca

/wtorek/

 

10.00

/60/

Hanna Moskal

o.Przemysław Skibiński

REZERWA – Krystyna Błaszczyk

 

12.00

/60/

o. Mchał Szwarc

REZERWA – Krystyna Błaszczyk

14.00

/60/

Monika Świderska

REZERWA – Krystyna Błaszczyk

 

26 czerwca

/wtorek/

 

9.00

/150/

Sandra Urny

Andrzej Muzyka

REZERWA – Hanna Moskal

 

13.00

/180/

Tomasz Szymendera

REZERWA – Hanna Moskal

 

27 czerwca

/środa/

 

8.00

/120/

 

Wojciech Rodziak

REZERWA – Katarzyna Molińska

 

Czcionka pogrubiona – przewodniczący ZN

 

Klasy zdające:

A.36 – 3TE    ekonomista

 

E.12 – 2TI   informatyk

E.13 – 3TI     informatyk

E.14 – 4TI     informatyk

 

B.36 – 4TG   geodeta

 

B.30 – 4TB    budownictwo

 

A.54 – 2TC    cyfrowe procesy graficzne

A.25 – 3TC    cyfrowe procesy graficzne

A.55 – 4TC    cyfrowe procesy graficzne

 

T.06 -  3TŻ     żywienie

T.15 – 4TŻ     żywienie

 

 

E.03 -3TM   mechatronik

                                                                                         

 

 

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (informacje ogólne)

 

1. Dla kogo egzamin potwierdzający kwalifikacje?

Dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników oraz absolwentów tych szkół.

Uczeń składa:

§ deklarację przystąpienia do dyrektora szkoły,  na 4 miesiące przed terminem egzaminu.

Absolwent składa:

§ deklarację przystąpienia do Dyrektora Szkoły, którą ukończył wraz ze świadectwem ukończenia szkoły,
na 4 miesiące przed terminem egzaminu.

 

2. Zwolnienia z etapu pisemnego egzaminu

§ Laureaci i finaliści turniejów lub olimpiad związanych z obszarem kształcenia zawodowego są zwolnieni z części pisemnej egzaminu;

§ Na świadectwie kwalifikacyjnym w zawodzie lub na dyplomie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w miejscu wyniku jest wpis „100” i zamieszczona jest informacja o zwolnieniu i posiadanym tytule laureata lub finalisty;

§ Wykaz turniejów i olimpiad tematycznych jest podany przez komunikatem dyrektora CKE ogłaszanym na stronie internetowej CKE.

3. Termin przeprowadzania egzaminu

§ Egzamin zawodowy może być przeprowadzany w ciągu całego roku szkolnego w terminie ustalonym przez dyrektora komisji okręgowej, w uzgodnieniu z dyrektorem Komisji Centralnej.

§ Termin egzaminu zawodowego dyrektor komisji okręgowej ogłasza na stronie internetowej komisji okręgowej nie później niż na 5 miesięcy przed terminem egzaminu zawodowego.

§ Dyrektor komisji okręgowej ustala harmonogram przeprowadzania części praktycznej egzaminu zawodowego i przekazuje go do ośrodków egzaminacyjnych.

                        4. Sesje egzaminacyjne:

                                      Styczeń-luty

                                      Maj-lipiec

                                     

5. Zgłoszenie do egzaminu

Uczeń, absolwent, który zamierza przystąpić do egzaminu zawodowego składa deklarację dotycząca przystąpienia, która zawiera:

§ imię i nazwisko ucznia, absolwenta;

§ datę i miejsce urodzenia, numer PESEL;

§ adres zamieszkania;

§ nazwę i symbol cyfrowy zawodu oraz nazwę i oznaczenie kwalifikacji, w zakresie której uczeń lub absolwent zamierza zdawać egzamin;

§ informację czy jest to pierwsze przystąpienie do egzaminu czy ponowne;

Deklarację uczeń i absolwent składa dyrektorowi szkoły.

                      Uczeń oraz absolwent mogą mieć dostosowane warunki lub formę przeprowadzania egzaminu, jeżeli dołączą do deklaracji co najmniej jeden z niżej wymienionych dokumentów:

                                      Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność,

                                      Zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza

                                      Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania

                                      Opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się

6. Części egzaminu

Część pisemna:

Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się
z 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.

Część praktyczna:

§ test praktyczny składający się z jednego zadania praktycznego. Czas 120-240 min.
w zależności od zawodu i kwalifikacji.

7. Miejsce przystąpienia do egzaminu

Część pisemna

§ Uczeń do części pisemnej egzaminu zawodowego przystępuje w szkole, do której uczęszcza,

Część praktyczna

§ Uczniowie przystępują do części praktycznej egzaminu w szkole do której uczęszczają lub u pracodawcy, u którego odbywają praktyczna naukę zawodu.

8. Co podlega ocenie przez egzaminatora?

Po zakończeniu części praktycznej egzaminator ocenia:

§ jakość rezultatu końcowego: wyrobu, usługi lub dokumentacji,

§ jakość rezultatu pośredniego,

§ przebieg wykonania zadania czyli przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zgodność z metodami lub technologiami właściwymi do wykonania zadania egzaminacyjnego.

9. Podstawa uznania egzaminu za zdany

Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał:

§ z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli Zdający rozwiązał poprawnie minimum 20 zadań testu pisemnego),

§ i z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

Wynik egzaminu zawodowego ustala i ogłasza komisja okręgowa. Wynik ustalony przez

komisję okręgową jest ostateczny.

                    10. Ponowne przystąpienie do egzaminu

       Osoby, które nie zdały obydwu lub jednej części egzaminu, nie przystąpiły do egzaminu w wyznaczonym terminie lub go przerwały lub którym unieważniono egzamin, mogą ponowni przystąpić do egzaminu lub niezdanej/unieważnionej części, w kolejnych terminach jego przeprowadzania w trakcie nauki. Po upływie 5 lat od dnia, w którym uczeń po raz pierwszy przystąpił do egzaminu i nie zdał jednej części egzaminu, przystępuje do egzaminu w pełnym zakresie.

arrow
arrow