banner

 

SKIEROWANIA WYDAWANE BĘDĄ W SEKRETARIACIE SZKOŁY

W DNIACH: 12.07.2017 (GODZ.10.00)- 13.07.2017(GODZINA 15.00)

 

Badania lekarskie kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych wykonuje specjalista medycyny pracy – lek. med. Elżbieta Skrzypczyńska w dniach:

od 13.07.2017 do 19.07.2017 r. w godzinach od 8.00 do 13.00 i  16.00 do 18.00

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jarocinie, pokój nr 3 na parterze,

Wymagana wcześniejsza  rejestracja  telefoniczna

 

TELEFON kontaktowy: 696270000

 

UWAGA!


Kandydat powinien zgłosić się na badania lekarskie z:

- prawidłowym skierowaniem na badania lekarskie ze  szkoły, do której ubiega się o przyjęcie,

- nr PESEL,

- legitymacją szkolną,

- okularami korygującymi wadę wzroku, jeżeli miał zalecone przez okulistę,

 

- wynikami badań i kartami informacyjnymi ze szpitala,  jeżeli takowe  posiada

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

1.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie
do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o  wynikach egzaminu gimnazjalnego

od 23 czerwca 2017 r. (piątek)

do 26 czerwca 2017 r.

godz. 15.00

 (poniedziałek)

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i  kandydatów niezakwalifikowanych

12 lipca 2017 r. (środa)

godz. 10.00

4.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych

Do dnia 13 lipca 2017 r.

do godz. 15.00

(czwartek)

5.

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone do 26 czerwca 2017 roku, a w przypadku technikum- także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie  o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

Do dnia 20 lipca 2017 r.

(czwartek)

godz. 12.00

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych  i kandydatów nieprzyjętych

 

21 lipca 2017 r. (piątek)

godz. 13.00

Uwaga: Spotkania z wychowawcami klas pierwszych odbędą się

 

w pierwszym tygodniu września

Egzamin poprawkowy z angielskiego, 28.08.2017, godz. 9.00, sala nr 50

Przewodniczący komisji: Sławomir Nowaczyk

Zespół egzaminujący:

Agnieszka Pietras

Aleksandra Zwierzchlewska

Lp.

Liczba zdających

Klasa

                1.  

1

I LOb

            2.   

1

 II LOb

            3.    

1

I TC

            4.      

1

II TI

 


 

Egzamin poprawkowy z matematyki,  28.08.2017, godz. 9.00, sala nr 50

Przewodniczący komisji: Sławomir Nowaczyk

Zespół egzaminujący:

Violetta Czabańska

Dorota Nowicka

Lp.

Liczba zdających

Klasa

          1.        

1

I TB

          2.        

1

I TŻ

          3.        

6

III TC

          4.        

1

IV TC

          5.        

1

II TI

          6.        

1

III TI

 


 

Egzamin poprawkowy z języka polskiego, 28.08.2017, godz. 9.00, sala nr 50

Przewodniczący komisji: Sławomir Nowaczyk

 Zespół egzaminujący:

Izabela Strzelecka

Katarzyna Molińska

Lp.

Liczba zdających

Klasa

           1.        

1

II TC

  


 

Egzamin poprawkowy z tworzenia aplikacji internetowych i baz danych  oraz administrowania bazami, 28.08.2017, godz. 9.00, sala nr 50

Przewodniczący komisji: Sławomir Nowaczyk

Zespół egzaminujący:

Przemysław Łączniak

Robert Strzelecki

Lp.

Liczba zdających

Klasa

           1.        

1

IV TIb 

 


 

Egzamin poprawkowy z ćwiczeń obliczeniowych i kartograficznych, 28.08.2017, godz. 9.00

Przewodniczący komisji: Sławomir Nowaczyk, sala nr 50

Zespół egzaminujący:

Joanna Wojtaszek

Marta Tomalak

Lp.

Liczba zdających

Klasa

            1.        

1

III TG

 


 

Egzamin poprawkowy z języka angielskiego, 29.08.2017, godz. 9.00, sala nr 50

Przewodniczący komisji: Sławomir Nowaczyk

Zespół egzaminujący:

Anna Guździoł

Katarzyna Nowak

Lp.

Liczba zdających

Klasa

           1.        

2

I LOa

           2.        

1

II LO c

           3.        

1

I TM

            4.        

1

I TŻ

            5.        

2

II TEa

 


 

Egzamin poprawkowy z języka niemieckiego, 29.08.2017, godz. 9.00, sala nr 49

Przewodniczący komisji: Roman Nowicki

Zespół egzaminujący:

Grzegorz Gorzelańczyk

Karolina Robak- Trzmiel

Lp.

Liczba zdających

Klasa

            1.        

1

 II LOb

            2.        

1

II TC

            3.        

4

III TC

            4.        

1

II TI

            5.        

4

III TI

           6.        

1

IV TI b 

 


 

Egzamin poprawkowy z matematyki, 29.08.2017, godz. 9.00, sala nr 50

Przewodniczący komisji: Sławomir Nowaczyk

Zespół egzaminujący:

Urszula Biegańska

Maria Podemska

Maria Szczepańska

Lp.

Liczba zdających

Klasa

            1.        

3

II LOb

            2.        

1

I TC

            3.        

3

II TM

            4.        

1

III TB

            5.        

2

III TG

           6.        

1

III TŻ

 


 

Egzamin poprawkowy z chemii, 29.08.2017, godz. 9.00, sala nr 50

Przewodniczący komisji: Sławomir Nowaczyk

Zespół egzaminujący:

Monika Świderska- Nowak

Ewa Przybylska

Lp.

Liczba zdających

Klasa

             1.        

1

II TŻ

 

 


Egzamin poprawkowy z fizyki, 29.08.2017, godz. 9.00, sala nr 50

Przewodniczący komisji: Sławomir Nowaczyk

Zespół egzaminujący:

Dorota Nowicka

Grażyna Matuszak

Lp.

Liczba zdających

Klasa

             1.        

1

II TI

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 r.

SPOTKANIA Z RODZICAMI
W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W JAROCINIE
23 maja 2017 r (wtorek)

16. 00 Spotkania Rodziców z Pedagogiem w ramach programu “Dopalacze- domowa profilaktyka  uzależnień”

 

16.30   Spotkania Rodziców z Wychowawcami w salach wg grafiku

 

17.00- 18.30    Konsultacje z nauczycielami. Informujemy, że tego dnia dyżury konsultacyjne pełnią wszyscy nauczyciele uczący w szkole.

 

sala nr 14 zespół nauczycieli przedmiotów humanistycznych (j.polski, historia, WOS, WOK)

sala nr 15 zespół nauczycieli języków obcych

sala nr 21 zespół nauczycieli przedmiotów matematyczno- przyrodniczych (matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia)

sala 20 zespół nauczycieli przedmiotów budowlanych, geodezyjnych, mechatronicznych, WF i EDB

sala 23 zespół nauczycieli przedmiotów informatycznych, cyfrowych procesów graficznych

sala 36 zespół nauczycieli przedmiotów ekonomicznych i gastronomicznychKLASA


WYCHOWAWCA

SALA

3 st

p. Zbigniew Sędzicki

50 a

1 LO a

p. Anna Guździoł

47

1 LO b

p. Urszula Biegańska

35

2 LO a

p. Aleksandra Zwierzchlewska

38

2 LO b

p. Marta Pawłowska

42

2 LO c

p.  Małgorzata Powęzowska Gwizd

50

1 TM TB

p. Marta Tomalak

47

2 TM

p. Karolina Robak Trzmiel

07

1 TI

p. Katarzyna Grześkowiak

32

2 TI

p. Przemysław Łączniak

27

3 TI

p. Jacek Dziennik

39

1 TC/TI

p. Konrad Kanafa.

06

2 TC

p. Violetta Czabańska

33

3 TC

p. Robert Strzelecki

51

1 TE

p. Bogusława Mierzejewska

33 a

2 TE a

p. Arleta Kędziora

12

2 TE b

p. Małgorzata Ginter

36

3 TE

p. Urszula Wyremblewska Korzyniewska

28

3 TG/TB

p. Joanna Wojtaszek

54

1 TŻ

p. Alina Łuczak

05

2 TŻ

p. Danuta Kożuch

11

3 TŻ

p. Karolina Szymenderska

34

 

Iwona Tobolska

W związku z udziałem maturzystów w Pielgrzymce Diecezjalnej do Częstochowy , 5. kwietnia br uczniowie klas maturalnych pozostający w szkole realizują zajęcia wg planu zastępczego opublikowanego na stronie szkoły.

W zieleni wiosennej trawy i w słoneczno- żółtych kolorach słońca obchodzić będziemy PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY TEGO ROKU.

We wtorek 21 marca powitamy WIOSNĘ. Zachęcamy cała społeczność szkolną do ubrania zielonych lub żółtych elementów strojów. Osoby tak ubrane tego dnia zwolnione będą z niezapowiedzianych form odpowiedzi.
Tradycyjnie zapraszamy również na wspólne śniadanie na trawie. Samorząd Uczniowski zapewnia dobrą muzykę, zamówił też słoneczną pogodę, atrakcyjne nagrody dla najlepszych wiosennych stylizacji, będzie też ciepła herbata i kawa oraz słodkie niespodzianki. Wszyscy zabieramy sowje śniadania, kubek do herbaty i obowiazkowo uśmiech i dobry humor!

Do zobaczenia we wtorek, na dziedzińcu wewnętrznym szkoły o godz. 11.25- 11.50

Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider