banner

SPOTKANIA ŚWIĄTECZNE
W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W JAROCINIE
21 grudnia 2018 r. (piątek)

 

Lp.

Klasa

Wychowawca

sala

 
 
 

1.

1 LO a

Joanna Staszak Leśniewska

38

 

2.

1 LO b

Dorota Nowicka

27

 

3.

2 LO a

Agnieszka Pietras

13

 

4.

2 LO b

Maria Szczepańska

31

 

5.

3 LO a

Anna Guździoł

44

 

6.

3 LO b

Urszula Biegańska

35

 

7.

1 TM

Grażyna Matuszak

12

 

8.

2 TB/m

Przemysław Fatyga

46

 

2 TM/b

 

9.

3 TM/b

o. Bartłomiej

45

 

3 TB/m

 

10.

4 TM

Karolina Robak-  Trzmiel

klub nauczyciela

 

11.

1 TI

Krystyna Błaszczyk

33a

 

12.

1 TI/E

Katarzyna Molińska

49

 

1 TE/I

 

13.

2 TI a

Izabela Strzelecka

26

 

14.

2 TI b

Grzegorz Pawlak

42

 

15.

3 TI

Katarzyna Grześkowiak

wyjście

 

16.

4 TI

Przemysław Łączniak

30

 

17.

1 TC

Małgorzata Kościelna

29

 

18.

2 TC/b

Kinga Rząsa

05a

 

2 TB/c

 

19.

3 TC/I

Konrad Kanafa

05

 

20.

4 TC

Violetta Czabańska

33

 

21.

1 TE

Leszek Chlebowski

41

 

22.

2 TE

Grażyna Kędziora

39

 

23.

3 TE

Dorota Przewoźna

28

 

24.

4 TE a

Arleta Kędziora

34

 

25.

4 TE b

Małgorzata Ginter

36

 

26.

1 TŻ

Karolina Szymenderska

52a

 

27.

2 TŻ

Izabela Witczak

40

 

28

3 TŻ

Alina Łuczak

56

 

29.

4 TŻ

Małgorzata Powęzowska-Gwizd

50

 

30.

1 TB

Grzegorz Gorzelańczyk

25

 

Zapraszamy chętnych uczniów z wszystkich klas do udziału w konkursie  "Lato zamknięte w słoiku".

Konkurs odbędzie się 27. listopada br. a polega na przygotowaniu przetworu domowego. Każdy z uczestników zobowiązany jest wykonać 2 egzemplarze przetworu i przedstawić go do oceny jury w dniu konkursu.

 

Zgłoszenie (nazwa przetworu, imię nazwisko uczestnika, klasa) należy przekazać p. Alinie Łuczak  (sala  57)  oraz przesłać razem z przepisem (recepturą) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 19 listopada.

Pełny regulamin znajduje się w załączniku.

 

Plan zajęć jest dostępny obecnie pod tym linkiem. Bieżący plan jest również udostępniony dla Rodziców i Uczniów w portalu LIBRUS po zalogowaniu.

 

Informujemy, że w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 uczniowie mogą ubiegać się o następujące formy pomocy materialnej:

  • pomoc materialna w ramach ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna 2018"
  • stypendium motywacyjne dla uczniów za wyniki w nauce
  • stypendium motywacyjne dla uczniów za osiągnięcia sportowe

Integracja uczniów klas pierwszych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie odbędzie się w dniach 12 - 14 września br. Wychowawcy klas przygotowali szereg niespodzianek na terenie szkoły.

Informujemy, że 18 września br. odbędą się zebrania z Rodzicami wg następującego harmonogramu:

  • 16:30 - Spotkanie Rodziców klas pierwszych z Dyrektorem Szkoły
  • 16:30 - Spotkania Rodziców klas 2-4 technikum oraz 2-3 liceum z Wychowawcami w salach
  • 17:00 - Spotkanie Rodziców klas pierwszych z Wychowawcami w salach
  • 17:15 - Spotkanie Rodziców klas maturalnych z Dyrektorem Szkoły - Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2018/2019
  • 18:00 - Spotkanie Dyrektora Szkoły z przedstawicielami Oddziałowych Rad Klasowych

 

 

Lp.

Klasa

Wychowawca

sala

 
 
 

1.

1 LO a

Joanna Staszak Leśniewska

38

 

2.

1 LO b

Dorota Nowicka

27

 

3.

2 LO a

Agnieszka Pietras

13

 

4.

2 LO b

Maria Szczepańska

31

 

5.

3 LO a

Anna Guździoł

44

 

6.

3 LO b

Urszula Biegańska

35

 

7.

1 TM

Grażyna Matuszak

12

 

8.

2 TB/m

Przemysław Fatyga

46

 

2 TM/b

 

9.

3 TM/b

Katarzyna Nowak

45

 

3 TB/m

 

10.

4 TM

Karolina Robak-  Trzmiel

07

 

11.

1 TI

Krystyna Błaszczyk

33a

 

12.

1 TI/E

Katarzyna Molińska

49

 

1 TE/I

 

13.

2 TI a

Izabela Strzelecka

26

 

14.

2 TI b

Grzegorz Pawlak

39

 

15.

3 TI

Katarzyna Grześkowiak

32

 

16.

4 TI

Przemysław Łączniak

21

 

17.

1 TC

Małgorzata Kościelna

29

 

18.

2 TC/b

Kinga Rząsa

05a

 

2 TB/c

 

19.

3 TI/c

Konrad Kanafa

zebranie odbędzie się w dniu 25.09 br.

 

3 TC/i

 

20.

4 TC

Violetta Czabańska

33

 

21.

1 TE

Leszek Chlebowski

50

 

22.

2 TE

Grażyna Kędziora

41

 

23.

3 TE

Dorota Przewoźna

15

 

24.

4 TE a

Arleta Kędziora

28

 

25.

4 TE b

Małgorzata Ginter

36

 

26.

1 TŻ

Karolina Szymenderska

34

 

27.

2 TŻ

Izabela Witczak

25

 

28

3 TŻ

Alina Łuczak

05

 

29.

4 TŻ

Małgorzata Powęzowska-Gwizd

11

 

30.

1 TB

Grzegorz Gorzelańczyk

30

 

Program ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych przez dofinansowanie zakupu podręczników. Wsparcie finansowe wyniesie w zależności od niepełnosprawności od 175 zł do 445 zł. 

Pomoc będzie udzielana uczniom z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego  - rozpoczynającym w roku szkolnym 2018/2019 naukę w I i II klasie branżowej szkoły I stopnia, w klasach III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej oraz uczniom techników, liceów i szkół przysposabiających do pracy, a także w odpowiednich klasach szkół artystycznych.

Program zakłada także dofinansowanie zakupu materiałów edukacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanych i znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników składa się do dyrektora szkoły do dnia 12 września br. Do wniosku należy dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996) albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 60, 949 i 2203), wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.  Dowodem zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych, jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka) lub rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych.

Szczegółowe zasady przydzielania pomocy materialnej dostępne są na stronie Kuratorium Oświaty w Poznaniu:

http://ko.poznan.pl/szkoly_organy/programy_rzadowe/wyprawka/2018/06/wyprawka-szkolna-2018-o-programie/

 

Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider