banner

Przypominamy, że niezbędnymi warunkami przyjęcia do klasy pierwszej są: przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ ósmoklasisty oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (klasy technikum). WYMIENIONE POWYŻEJ DOKUMENTY  MUSZĄ  ZOSTAĆ DOSTARCZONE DO SEKRETARIATU SZKOŁY DO DNIA 24 LIPCA (ŚRODA) 2019 ROKU, DO GODZINY 15.00. Szczegółowy harmonogram rekrutacji opublikowany jest w strefie kandydata.

Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider