banner

Informujemy, że świadectwa dojrzałości będą wręczane przez wychowawców w salach w czwartek 4 lipca 2019 roku o godz. 11:00. 


Zgodnie z informacją dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 lipca 2019 r. dotycząca terminu ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju i czerwcu 2019 r. Absolwenci, którzy: 
1) zdali egzamin – otrzymają świadectwo dojrzałości (wraz z odpisem)
2) nie zdali egzaminu – otrzymają informację o wynikach egzaminu dojrzałości.

Maturzyści będą mogli również sprawdzić wyniki, jakie uzyskali z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych, w systemie informatycznym Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu pod adresem: https://uczniowie.oke.poznan.pl 4 lipca br. pomiędzy godziną 8:00 a 10:00. 


Absolwenci, którzy podwyższyli wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym lub przystąpili do egzaminu, do którego nie przystępowali w ubiegłych latach będą mogli w sekretariacie szkoły odebrać aneks do świadectwa dojrzałości.

Grafik sal:

klasa      sala
3LO a    12
3LO b    13
4TI         21
4TE a    25
4TE b    26
4TC       27
4TŻ       28
4TM      29

Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider