banner

W piątek 10.05 w godzinach 8:55 - 9:55 absolwenci deklarujący przystąpienie do egzaminu maturalnego z informatyki będą mogli sprawdzić poprawność działania komputera, na którym będą zdawać egzamin, i wybranego przez siebie oprogramowania. Sprawdzanie to odbędzie się w obecności administratora pracowni p. Jacka Dziennika oraz członka zespołu nadzorującego.

Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider