banner

Szanowni Państwo.

Informuję, że zgodnie z otrzymanym pismem zarządu ZNP w Jarocinie, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie, od dnia 8 kwietnia 2019 r. planowana jest akcja protestacyjna nauczycieli i pracowników oświaty. W związku z tym faktem od poniedziałku 8 kwietnia 2019 r. aż do odwołania, mogą wystąpić trudności z przeprowadzeniem zajęć szkolnych zgodnie z obowiązującym planem lekcji. 

W przypadku, gdy gotowość do pracy zgłosi niewystarczająca liczba nauczycieli do zapewnienia bezpiecznego pobytu wszystkich uczniów w szkole, będę zmuszony zawiesić zajęcia lekcyjne w danym dniu. Należy tutaj nadmienić, iż informację o liczbie pracowników przystępujących do akcji protestacyjnej będę otrzymywał od komitetu strajkowego na bieżąco każdego dnia (liczba ta może się zmieniać w kolejnych dniach strajku). Fakt ten powoduje, że decyzję o ewentualnej organizacji zajęć lub ich zawieszeniu, będę podejmował codziennie w godzinach porannych, po otrzymaniu wspomnianej wyżej informacji o ilości pracowników przystępujących w danym dniu do akcji strajkowej.

Bardzo liczę na zrozumienie z Państwa strony i ewentualną pomoc w opiece nad dziećmi.

O sytuacji w szkole, zarówno w kontekście możliwości zapewnienia opieki jak i ewentualnego zawieszenia zajęć szkolnych, będę informował Państwa codziennie poprzez dziennik elektroniczny oraz szkolną stronę Internetową.

Z wyrazami szacunku 

Marek Sobczak 
Dyrektor szkoły

Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider