Informujemy, że w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 uczniowie mogą ubiegać się o następujące formy pomocy materialnej:

  • pomoc materialna w ramach ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna 2018"
  • stypendium motywacyjne dla uczniów za wyniki w nauce
  • stypendium motywacyjne dla uczniów za osiągnięcia sportowe
arrow
arrow