banner

Informujemy, że w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 uczniowie mogą ubiegać się o następujące formy pomocy materialnej:

  • pomoc materialna w ramach ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna 2018"
  • stypendium motywacyjne dla uczniów za wyniki w nauce
  • stypendium motywacyjne dla uczniów za osiągnięcia sportowe
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider