banner

Na prośbę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie przekazujemy informację o reazliacji programu Aktywny Samorząd.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie informuje, że jest realizatorem pilotażowego programu Aktywny Samorząd - Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia  na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w:

- szkole policealnej,

- kolegium lub szkole wyższej(studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe 
w systemie stacjonarnym/ dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym/ zaocznym
lub externistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu.

 Adresatami programu (Moduł II) mogą być osoby:

o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie
równoważne wydane przez ZUS,

rozpoczynające lub kontynuujące naukę w szkole wyższej, szkole policealnej,
kolegium lub przeprowadzające przewód doktorski otwarty poza studiami
doktoranckimi
.


Warunki wykluczające uczestnictwo w programie:

W Module II nie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które: po otrzymaniu
dofinansowania ze środków PFRON naruszyły warunki umowy (między innymi poprzez nieterminowe lub nienależyte wykonywanie zobowiązań wynikających z umowy) i nie doprowadziły do usunięcia uchybień do dnia złożenia wniosku, posiadają wymagalne
zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora programu, aktualnie mają przerwę w nauce (w trakcie której osoba niepełnosprawna nie ponosi kosztów nauki, np. urlop dziekański,
urlop zdrowotny).

Szczegółowe informacje dotyczące programu można znaleźć na stronie Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych www.pfron.org.pl i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie www.pcprjarocin.pl. w zakładce Aktywny Samorząd Moduł II.

Komunikat z dnia 24 marca 2020 r. dotyczący kształcenia na odległość.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020.493), od dnia 25 marca szkoła będzie realizowała kształcenie na odległość. Szczegółowe zasady organizacji zadań szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zostały udostępnione nauczycielom, uczniom i ich rodzicom w dzienniku elektronicznym.

                                      Dyrektor szkoły

                                     /-/ Marek Sobczak

Na prośbę Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego przekazujemy informację Burmistrza Jarocina w sprawie wstrzymania kwalifikacji wojskowej.

informacja burmistrza

W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie informuje, że w dniach od 13 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r. wprowadza ograniczenia w przyjmowaniu interesantów w siedzibie szkoły - ul. Franciszkańska 1 w Jarocinie. W zależności od sytuacji epidemiologicznej w kraju okres ten może zostać wydłużony.

W związku z powyższym, wszelkie sprawy proszę załatwiać drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Przyjęcia ograniczone zostają do spraw wymagających osobistego stawiennictwa, po uprzednim, telefonicznym umówieniu wizyty. Numer telefonu kontaktowego 62 7472619 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 15:00.

W związku z czasowym odwołaniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w placówce informuję, że planowane w terminie 20 marca br. Drzwi Otwarte szkoły zostają odwołane. O nowym terminie będziemy informować na naszej stronie. Jednocześnie serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoły zamieszczoną w "Strefie kandydata".

W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa informujemy, że w okresie od 12 do 25 marca 2020 r. zostają zawieszone wszystkie zajęcia szkolne.

Poniżej zamieszczamy fragmenty komunikatu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.03.2020 r.

"Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski. (...)

Rodzicu,

  • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
  • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
  • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
  • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
  • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
  • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,

  • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
  • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
  • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
  • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

(...)"

Pełny komunikat dostepny jest na stronach rządowych https://www.gov.pl .

 

Informujemy, że w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach europejskich przypadkami zachorowań na koronawirusa SARS-Cov-2 oraz na podstawie otrzymanych rekomendacji Ministra Edukacji Narodowej, zostały w szkole podjęte następujące działania profilaktyczne:

1. Przeprowadzenie pogadanek na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania.

2. Opublikowanie na stronie internetowej szkoły:
- rekomendacji Ministra Edukacji Narodowej,
- numeru telefonu 800 190 590 do całodobowej, nieodpłatnej infolinii Ministerstwa Zdrowia,
- informacji Głównego Inspektora Sanitarnego dla osób powracających z północnych Włoch,
- adresu strony na której opublikowano poszerzone informacje profilaktyczne: www.gov.pl/koronawirus

3. Wywieszenie w toaletach szkolnych oraz innych widocznych miejscach instrukcji dotyczącej mycia rąk.

Przypominamy o przestrzeganiu podstawowych zasad higieny, w tym częstego mycia rąk, stosowania odpowiednich zasad ochrony podczas kaszlu i kichania oraz ochrony siebie i innych przed zachorowaniem poprzez unikanie dotykania oczu, nosa i ust czy nieprzychodzenie do szkoły z objawami przeziębienia i grypy.

Informacje dotyczące nowego koronawirusa SARS-Cov-2 można śledzić na bieżąco na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider