banner
Drodzy Maturzyści!
W związku z zaistniałymi zmianami w sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2021 r., w wiadomości w dzienniku elektronicznym przesłaliśmy dla Was najważniejsze informacje. Prosimy o zapoznanie się z komunikatem.
zmiany w maturze 2021
Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki kształcenie na odległość w szkołach ponadpodstawowych zostało przedłużone do 31 stycznia 2021 r.
Wyjątek stanowi kształcenie praktyczne oraz realizacja praktyk zawodowych uczniów technikum.
Szczegóły zostały przesłane uczniom oraz ich rodzicom w wiadomości w dzienniku elektronicznym.
 
nauka na odleglosc
Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki nauka zdalna w szkołach została przedłużona do 3 stycznia 2021 r.
 
Od 30 listopada dyrektor szkoły może zorganizować zajęcia w ramach praktycznej nauki zawodu w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo, o ile z programu nauczania zawodu nie wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 
Szczegóły zostały przesłane uczniom technikum i ich rodzicom w wiadomości w dzienniku elektronicznym.
Serdecznie zapraszamy Rodziców naszych uczniów na spotkania z wychowawcami, które odbędą się we wtorek 24.11.2020 r. Łączymy się poprzez platformę – Google Meet. Rodzice będą mogli uczestniczyć w zebraniu korzystając z własnego konta Google lub za pośrednictwem kont uczniowskich. Link z zaproszeniem zostanie przesłany do Rodziców za pośrednictwem dziennika elektronicznego.
 
Harmonogram spotkań:
  • klasy I g. 16:00
  • klasy II g. 16:30
  • klasy III i IV g. 17:00

Pomoc w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 skierowana jest do uczniów z określonymi niepełnosprawnościami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia sprecjalnego. Pomoc dotyczy dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych zarówno do kształcenia ogólnego, jak i zawodowego, w obu przypadkach również podręczników do kształcenia specjalnego. Stawki dofinansowania wynoszą od 225,00 zł do 445,00 zł dla ucznia, w zależności od rodzaju niepełnosprawności.

Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, fakturę VAT wystawioną imiennie na ucznia lub opiekunów (opiekuna) ucznia, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio tych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. 

W przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa wyżej, należy do niego dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników do kształcenia ogólnego lub do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego lub do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022.

Wniosek o dofinansowanie składa się do dyrektora szkoły w terminie do 9 września br.

Poniżej znajduje się wniosek do pobrania.

We wtorek 1 września br. o godz. 9:00 zapraszamy na spotkanie uczniów klas pierwszych z wychowawcami w salach wg następującego planu:
klasa sala wychowawca
 
1 LO a, sala 34, p. Marlena Robak-Adamkiewicz
1 LO b, sala 30 p. Iwona Ciesielska
1 TI , sala 29 p. Przemysław Łączniak
1 TR, sala 33 p. Violetta Czabańska
1 TB/I, sala 13 p. Anna Guździoł
1 TC , sala 05a p. Paweł Łąkowski
1 TŻ, , sala 25 p. Małgorzata Powęzowska
1 TM, sala 27 p. Agnieszka Pietras
 
Prosimy pamiętać o obowiązku dezynfekcji rąk przy wejściu do szkoły oraz zakrywaniu nosa i ust i zachowaniu dystansu. Na spotkania mogą przyjść wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 
Plan lekcji dla pozostałych klas zostanie przesłany do uczniów i ich rodziców w wiadomości dziennika elektronicznego do dnia 1. września do godz. 9:00.
 
Nie odbędzie się coroczna uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego.
 
Katecheci zapraszają również na mszę św. inaugurującą nowy rok szkolny 2020/21, która zostanie odprawiona 1 września o godz. 8:00 w kościele p.w. św. Antoniego w Jarocinie (kościół ojców franciszkanów).

Egzamin poprawkowy dla uczniów, którzy w wyniku rocznej klasyfikacji, uzyskali ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch zajęć edukacyjnych, odbędzie się jutro 25.08.2020 r.(wtorek) o godz. 9.00 w sali nr 50, zgodnie z ogłoszonym w czerwcu harmonogramem. 

W związku z występującym stanem epidemii w Polsce prosimy o przestrzeganie dystansu społecznego min. 1,5 metra w sali egzaminacyjnej oraz obowiązku zakrywania nosa i ust przed zajęciem miejsca w sali egzaminacyjnej oraz po zakończonym egzaminie w trakcie jej opuszczania. Jednocześnie informujemy, że egzamin poprawkowy składać się będzie wyłącznie z części pisemnej, a w przypadku plastyki muzyki, techniki, informatyki, wychowania fizycznego, zajęć praktycznych, zajęć laboratoryjnych i innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń lub doświadczeń, będzie również przyjmował formę zadań praktycznych.

Ze względu na wewnętrznych charakter sprawdzianu weryfikującego, dotyczącego zmiany grupy językowej w roku szkolnym 2019/2020 oraz w związku z prowadzonym od 12 marca kształceniem na odległość, egzamin ten nie odbędzie się. Zmiana grupy językowej nastąpi automatycznie na podstawie złożonego wniosku oraz oceny uzyskanej w wyniku klasyfikacji rocznej.  

Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider