zspnr1 200

 DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM

 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE   PRZEDMIOTY ROZSZERZONE
 LOA - profil uniwersytecki język polski, historia lub wos, język angielski 
 LOB - profil politechniczny matematyka, biologia lub fizyka, geografia lub chemia
 TECHNIKUM PRZEDMIOTY ROZSZERZONE 
Technik technologii drewna  matematyka, informatyka
Technik mechatronik  matematyka, fizyka
Technik rachunkowości  matematyka, geografia
Technik żywienia i usług gastronomicznych  matematyka, chemia/biologia
Technik informatyk  matematyka, fizyka
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej  matematyka, informatyka
Technik budownictwa  matematyka, fizyka

 DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE   PRZEDMIOTY ROZSZERZONE
 LOA - profil uniwersytecki język polski, wos, język angielski 
 LOB - profil politechniczny matematyka, biologia i chemia lub fizyka i geografia
 TECHNIKUM PRZEDMIOTY ROZSZERZONE 
Technik technologii drewna  matematyka
Technik mechatronik  matematyka
Technik rachunkowości  matematyka
Technik żywienia i usług gastronomicznych  chemia lub biologia
Technik informatyk  matematyka
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej  matematyka
Technik budownictwa  matematyka

24 marca 2019 r. pod opieką p. Witolda Cukrowskiego i p. Grzegorza Gorzelańczyka 23 uczniów Jedynki wyruszyło do szkoły partnerskiej w Schlüchtern. Po pokonaniu prawie 800 km dotarli do celu – schroniska młodzieżowego w zamku Schwarzenfels. Tam brali udział w projekcie „komunikacja poprzez zabawę”, przez co bardzo szybko nastąpiła integracja grupy polsko – niemieckiej. Po tygodniu pobytu w Niemczech uczniowie pełni pozytywnych wrażeń dotarli do Jarocina. Za rok ZSP nr 1 w Jarocinie będzie gościć uczniów z Schlüchtern. Wymiana między szkołami mogła dojść do skutku dzięki finansowaniu przez Fundację Polsko –Niemieckiej Współpracy Młodzieży z siedzibą w Warszawie.

Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider