banner

ulotka zsp1 drzwi otwarte ODWOLANE

We wtorek 26 marca 2019 r. w auli szkolnej z inicjatywy pedagoga szkolnego odbyło się spotkanie z mł. asp. Kariną Migalską-Cepą oraz sierżantem Jakubem Rojewskim z Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie. Funkcjonariusze przedstawili temat: "Cyberprzemoc jako przestępstwo". W prelekcji wzięły udział następujące klasy: 1 TŻ, 1 LOb, 1 TB, 1 TC, 1 TE/I 1 TIa, 3TŻ, 4 TEa oraz 4 TŻ wraz z nauczycielami uczącymi. W trakcie przeprowadzonej pogadanki, przedstawiony został zakres odpowiedzialności nieletnich za czyny niezgodne z prawem. Podczas prelekcji policjanci zwrócili uwagę również na to, że młodzież odpowiada przed sądem rodzinnym nie tylko za popełniane przez siebie czyny karalne, ale również za demoralizację, czyli między innymi za: wagary, palenie papierosów, picie alkoholu czy posiadanie środków odurzających. Uczniowie poinformowani zostali też o innych środkach prawnych, które mogą zostać zastosowane przez sąd wobec nieletniego sprawcy czynu karalnego.
Tematyka spotkania dotyczyła także takich zagadnień jak:
- posiadanie, sprzedawanie i zażywanie narkotyków, dopalaczy,
- stosowanie przemocy i agresji słownej jak i fizycznej wobec koleżanek i kolegów,
- palenie papierosów przez nieletnich,
- groźby w bezpośredniej relacji a także używania w tym celu Internetu i telefonów komórkowych, zastraszanie kolegów i koleżanek,
-cyberzagrożeń i grożących czynów karalnych za używanie przemocy w Internecie, zniesławianie i znieważanie innych, groźby karalne , stalking czy namawianie kogoś do popełnienia przestępstwa w Internecie. 
Policjantka uświadomiła również uczniom jakie są konsekwencje karne za znieważanie funkcjonariusza publicznego, jakim jest nauczyciel.
BARDZO DZIĘKUJEMY POLICJANTOM ZA CENNE INFORMACJE A MŁODZIEŻY ZA ZAANGAŻOWANIE PODCZAS SPOTKANIA.

Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider