zspnr1 200

 DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM

 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE   PRZEDMIOTY ROZSZERZONE
 LOA - profil uniwersytecki język polski, historia lub wos, język angielski 
 LOB - profil politechniczny matematyka, biologia lub fizyka, geografia lub chemia
 TECHNIKUM PRZEDMIOTY ROZSZERZONE 
Technik technologii drewna  matematyka, informatyka
Technik mechatronik  matematyka, fizyka
Technik rachunkowości  matematyka, geografia
Technik żywienia i usług gastronomicznych  matematyka, chemia/biologia
Technik informatyk  matematyka, fizyka
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej  matematyka, informatyka
Technik budownictwa  matematyka, fizyka

 DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE   PRZEDMIOTY ROZSZERZONE
 LOA - profil uniwersytecki język polski, wos, język angielski 
 LOB - profil politechniczny matematyka, biologia i chemia lub fizyka i geografia
 TECHNIKUM PRZEDMIOTY ROZSZERZONE 
Technik technologii drewna  matematyka
Technik mechatronik  matematyka
Technik rachunkowości  matematyka
Technik żywienia i usług gastronomicznych  chemia lub biologia
Technik informatyk  matematyka
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej  matematyka
Technik budownictwa  matematyka

Promocja czytelnictwa wśród najmłodszych, integracja środowiska przedszkolnego i młodzieżowego, rozwijanie postaw opiekuńczych, a także wspólna zabawa była głównym celem wyjścia grupy uczniów kl. 1 LOb.

Wycieczka do miejsca pełnego uśmiechów, zabawek i pozytywnej energii została zorganizowana 29 maja w ramach współpracy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie z Niepublicznym Przedszkolem Promyczek w Jarocinie. Popierając akcję „Cała Polska czyta dzieciom”, uczennice Jedynki pod opieką p. Izabeli Strzeleckiej zaprezentowały Krasnalom kilka bajek, które pięciolatki wysłuchały z wielkim skupieniem. Był także tajemniczy worek z bajkowymi przedmiotami nagrody, śpiew i tańce.

Serdecznie dziękujemy za miłe przyjęcie! Mamy nadzieję, że wspólnie zaszczepimy w dzieciach nawyk czytania książek, by w przyszłości stało się to ich pasją, a nie tylko szkolnym obowiązkiem. Do zobaczenia przedszkolaki!

 
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider