zspnr1 200

 DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM

 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE   PRZEDMIOTY ROZSZERZONE
 LOA - profil uniwersytecki język polski, historia lub wos, język angielski 
 LOB - profil politechniczny matematyka, biologia lub fizyka, geografia lub chemia
 TECHNIKUM PRZEDMIOTY ROZSZERZONE 
Technik technologii drewna  matematyka, informatyka
Technik mechatronik  matematyka, fizyka
Technik rachunkowości  matematyka, geografia
Technik żywienia i usług gastronomicznych  matematyka, chemia/biologia
Technik informatyk  matematyka, fizyka
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej  matematyka, informatyka
Technik budownictwa  matematyka, fizyka

 DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE   PRZEDMIOTY ROZSZERZONE
 LOA - profil uniwersytecki język polski, wos, język angielski 
 LOB - profil politechniczny matematyka, biologia i chemia lub fizyka i geografia
 TECHNIKUM PRZEDMIOTY ROZSZERZONE 
Technik technologii drewna  matematyka
Technik mechatronik  matematyka
Technik rachunkowości  matematyka
Technik żywienia i usług gastronomicznych  chemia lub biologia
Technik informatyk  matematyka
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej  matematyka
Technik budownictwa  matematyka

Przed Wami – drodzy maturzyści – egzamin maturalny. Już dziś życzymy Wam tego, by nigdy nie zabrakło Wam motywacji potrzebnej do realizacji swych marzeń! Odwagi w dokonywaniu wyborów. Wierzymy, że o naszych absolwentach jeszcze usłyszymy. POWODZENIA!
( plakat dla maturzystów wykonała: Aga Guździoł )


Spotykamy się:


Rano zbiórka o godz. 8:00, na egzamin popołudniowy o godz. 13:00. Pamiętajcie o byciu punktualnym, stroju galowym, zabraniu dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (ze zdjęciem) oraz długopisu z czarnym wkładem. Na salę egzaminacyjną nie wnosimy telefonów ani żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.


Szczegółowe informacje dotyczące organizacji i przebiegu egzaminu dojrzałości znajdują się na stronach Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu https://www.oke.poznan.pl/cms,152,informacje.htm oraz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej https://cke.gov.pl/egzamin-matural…/egzamin-w-nowej-formule/

 
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider