zspnr1 200

 DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM

 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE   PRZEDMIOTY ROZSZERZONE
 LOA - profil uniwersytecki język polski, historia lub wos, język angielski 
 LOB - profil politechniczny matematyka, biologia lub fizyka, geografia lub chemia
 TECHNIKUM PRZEDMIOTY ROZSZERZONE 
Technik technologii drewna  matematyka, informatyka
Technik mechatronik  matematyka, fizyka
Technik rachunkowości  matematyka, geografia
Technik żywienia i usług gastronomicznych  matematyka, chemia/biologia
Technik informatyk  matematyka, fizyka
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej  matematyka, informatyka
Technik budownictwa  matematyka, fizyka

 DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE   PRZEDMIOTY ROZSZERZONE
 LOA - profil uniwersytecki język polski, wos, język angielski 
 LOB - profil politechniczny matematyka, biologia i chemia lub fizyka i geografia
 TECHNIKUM PRZEDMIOTY ROZSZERZONE 
Technik technologii drewna  matematyka
Technik mechatronik  matematyka
Technik rachunkowości  matematyka
Technik żywienia i usług gastronomicznych  chemia lub biologia
Technik informatyk  matematyka
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej  matematyka
Technik budownictwa  matematyka

Pytanie to szczególnie często stawiają sobie ci, którzy mają zdawać w maju egzamin dojrzałości. 
11 września uczniowie 3 LO b o profilu politechnicznym wybrali się na Poznański Salon Maturzystów. 
Uczelnie poznańskie: Politechnika Poznańska, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Przyrodniczy oraz Uniwersytet Medyczny szczegółowo zaprezentowały kierunki studiów otwierane w następnym roku akademickim, ale w holu można było spotkać mnóstwo innych propozycji ze strony szkół wyższych z terenu całego kraju (Kraków, Gdańsk, Szczecin…), porozmawiać z aktualnymi studentami albo wykładowcami i zorientować się, co trzeba zdawać na maturze, żeby dostać się na wybrany kierunek.
Teraz pozostaje już tylko wypełnić deklarację maturalną…

Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider