"Stary egzamin zawodowy - informacje

"Nowy" egzamin zawodowy - informacje

  

Harmonogram Egzaminów zawodowych.

 Sesja maj-lipiec 2017 (aktualizacja  07.06.2017)

egzamin PISEMNY i PRAKTYCZNY

 

Data egzaminu

Kwalifikacja/

forma

Godzina/

czas trwania

 

Nr sali

Skład Zespołu Nadzorującego/asystent

Ilość zdających

egzamin „stary” - praktyczny

13 czerwca

/wtorek/

Cyfrowe procesy graficzne

9.00

/240/

05a

Konrad Kanafa –asystent

1

Kinga Rząsa

Marta Pawłowska

Jakub Genstwa-ZSP2

Informatyk

9.00

/240/

15

Jacek Dziennik-asystent

2

Robert Strzelecki

Hanna Moskal

Iwona Dropik-ZSP2

egzamin „nowy” - pisemny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 czerwca

/wtorek/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.54

E.12

 

 

 

10.00

/60/

 

aula

Grzegorz Gorzelańczyk

Krystyna Błaszczyk

Małgorzata Kościelna

Jacek Adamczak-ZSP2

REZERWA- Cukrowski Witold

 

60

/27+33/

A.13

T.06

Mała sala gimnasty

czna

Grażyna Kędziora

Maria Adamczak-ZSP2

REZERWA – Jacek Dziennik

 

29

/5+24/

A.25

A.36

 

 

 

12.00

/60/

aula

Maria Szczepańska

Violetta Czabańska

Grażyna Matuszak

Maciej Andrzejak-ZSP2

REZERWA – Jan Gabruk

 

57

/27+30/

B.33

B.35

E.13

T.15

Mała sala gimnasty

czna

Dorota Nowicka   Grzegorz Pawlak

Katarzyna Nowak

Aleksandra Zwierzchlewska

Leszek Chlebowski

Ilona Andraszak-ZSP2

REZERWA – Marta Jankowiak

 

81

/12+15
+25+29/

 

E.14

 

14.00

/60/

 

14.00

/60/

 

aula

Małgorzata Powęzowska-Gwizd

Marta Pawłowska

Katarzyna Michalak-ZSP2

REZERWA – Anna Guździoł

 

43

 

B.30

B.36

A.55

Mała sala gimnasty

czna

Urszula Biegańska

Maria Podemska   Witold Cukrowski

Agnieszka Pietras

Natalia Danielczyk-ZSP2

REZERWA – Marta Kantorska

 

52

/16+9+27/

egzamin „nowy” -  praktyczny

 

 

22 czerwca

/czwartek/

 

 

 

A.25/dk/

9.00

/180/

05a

Paweł Łąkowski-asystent

10

Dorota Przewoźna

Ewelina Hajdner-ZSP2

REZERWA – Robert Karwacki

 

15.00

/180/

05a

Konrad Kanafa- asystent

10

Mateusz Gościniak

Anna Raczkowska-ZSP2

REZERWA – Grażyna Matuszak

 

23 czerwca

/piątek/

A.25/dk/

9.00

/180/

05a

Paweł Łąkowski-asystent

8

Karolina Szymenderska

Hanna Pieniężna-ZSP2

REZERWA – Danuta Kożuch

 

 

 

26 czerwca

/poniedział./

A.55/w/

8.00

/120/

05a

Konrad Kanafa-asystent

6

Marta Tomalak

Roman Kościelak-egzaminator

REZERWA – Grażyna Kędziora

 

B.35/d/

9.00

/180/

30

Monika Świderska -Nowak

Natalia Klarzyńska-ZSP2

REZERWA – Małgorzata Kościelna

 

18

A.55/w/

12.00

/120/

05a

Konrad Kanafa-asystent

6

Łuczak Alina

Roman Kościelak-egzaminator

REZERWA – Andrzej Muzyka

 

B.36/d/

B.33/d/

13.00

/180/

56

Marta Jankowiak

Witold Cukrowski  Maria Podemska

Anna Kordus-ZSP2

REZERWA – Arleta Kędziora

 

27

/11+16/

T.15/d/

13.00

/150/

aula

Urszula Korzyniewska

Danuta Kożuch

Kamila Krzyżanowska-ZSP2

REZERWA – Bogusława Mierzejewska

29

A.55/w/

16.00

/120/

05a

Konrad Kanafa-asystent

5

Anna Błachowicz

Roman Kościelak-egzaminator

REZERWA – Katarzyna Molińska

A.13 /w/

 

9.00

/180/

 

15.00

/180/

 

ZS Nr1 Ostrze-

szów

Marek Kwaśniewski

Egzaminator

REZERWA- Grzegorz Gorzelańczyk

Robert Karwacki

Egzaminator

REZERWA- Grzegorz Gorzelańczyk

 

3

 

 

2

 

27 czerwca

/wtorek/

 

 

A.55/w/

8.00

/120/

05a

Konrad Kanafa-asystent

 

5

Janusz Zwierzycki

Roman Kościelak-egzaminator

REZERWA – Hanna Moskal

 

E.14/dk/

8.00

/150/

15

Jan Gabruk-asystent

 

12

Małgorzata Ginter

Izabela Kolanowska-ZSP2

REZERWA – Katarzyna Nowak

 

A.36/dk/

9.00

/180/

36

Jacek Dziennik -asystent

 

15

Anna Guździoł

Sławomira Leśnierowska-ZSP2

REZERWA – Dorota Nowicka

 

A.55/w/

12.00

/120/

05a

Konrad Kanafa-asystent

 

5

Marta Kantorska  Bogusława Mierzejewska

Roman Kościelak-egzaminator

REZERWA – Grzegorz Pawlak

 

E.14/dk/

12.00

/150/

15

Jan Gabruk-asystent

 

11

Karolina Robak-Trzmiel

Monika Mankiewicz-Wieczorek-ZSP2

REZERWA – Agnieszka Pietras

 

A.36/dk/

15.00

/180/

36

Jacek Dziennik -asystent

 

14

Przemysław Fatyga

Jerzy Nowicki-ZSP2

REZERWA – Maria Podemska

 

E.14/dk/

16.00

/150/

15

Jan Gabruk – asystent

 

11

Izabela Witczak

Anna Czajka-ZSP2

REZERWA – Małgorzata Powęzowska-Gwizd

 

 

28 czerwca

/środa/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 czerwca

/środa/

E.14/dk/

8.00

/150/

15

Jan Gabruk – asystent

 

11

Kinga Rząsa

Aleksander Matuszewski-ZSP2

REZERWA –Zbigniew Sędzicki

 

E.12/wk/

8.00

/150/

51

Robert Strzelecki –asystent

 

6

Ryszard Woś

Wojciech Borowczyk- egzaminator

REZERWA – Karolina Robak Trzmiel

 

A.54/dk/

9.00

/180/

05a

Konrad Kanafa-asystent

 

9

Urszula Wyręblewska-Korzyniewska

Agnieszka Wąsik-ZSP2

REZERWA – Izabela Strzelecka

 

 

 

E.12/wk/

12.00

/150/

51

Robert Strzelecki –asystent

 

6

Marta Tomalak

Wojciech Borowczyk- egzaminator

REZERWA – Maria Szczepańska

 

A.54/dk/

15.00

/180/

05a

Konrad Kanafa-asystent

 

9

Jacek Dziennik

Natalia Mąka-Barłożyk-ZSP2

REZERWA – Dorota Przewoźna

 

E.12/wk/

16.00

/150/

51

Robert Strzelecki –asystent

 

6

Joanna Wojtaszek

Wojciech Borowczyk- egzaminator

REZERWA –Tomasz Szymendera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 czerwca

/czwartek/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 czerwca

/czwartek/

E.12/wk/

8.00

/150/

51

Jan Gabruk-asystent

 

6

Alina Łuczak

Wojciech Borowczyk- egzaminator

REZERWA –Karolina Szymanderska

 

T.06/w/

8.00

/120/

52

Marek Kwaśniewski –asystent

 

6

Katarzyna Grześkowiak

Małgorzata Dopierała-Gęstwa-egzaminator

REZERWA – Monika Świderska

 

A.54/dk/

9.00

/180/

05a

Konrad Kanafa-asystent

 

9

Bogusława Mierzejewska

Agnieszka Urbaniak-ZSP2

REZERWA –Marta Tomalak

 

B.30/dk/

9.00

/180/

21

Dorota Przewoźna -asystent

 

8

Jacek Dziennik

Rafał Dopierała-ZSP2

REZERWA –Aleksandra Zwierzchlewska

 

E.12/wk/

12.00

/150/

51

Jan Gabruk-asystent

 

5

Izabela Witczak

Wojciech Borowczyk- egzaminator

REZERWA –Janusz Zwierzycki

 

T.06/w/

12.00

/120/

52

Marek Kwaśniewski –asystent

 

6

Arleta Kędziora

Małgorzata Dopierała-Gęstwa-egzaminator

REZERWA –Joanna Wojtaszek

 

 

 

 

B.30/dk/

15.00

/180/

21

Dorota Przewoźna -asystent

 

8

Paweł Łąkowski

Marzena Błaszczyk-ZSP2

REZERWA –Przemysław Fatyga

 

E.12/wk/

16.00

/150/

51

Jan Gabruk-asystent

 

5

Wojciech Rodziak

Wojciech Borowczyk- egzaminator

REZERWA –Zbigniew Sędzicki

 

T.06/w/

16.00

/120/

52

Marek Kwaśniewski –asystent

 

6

Andrzej Muzyka

Małgorzata Dopierała-Gęstwa-egzaminator

REZERWA –Ryszard Woś

 

 

 

 

 

30 czerwca

/piątek/

E.12/wk/

8.00

/150/

51

Robert Strzelecki –asystent

 

5

Zbigniew Sędzicki

Wojciech Borowczyk- egzaminator

REZERWA –Alina Łuczak

T.06/w/

8.00

/150/

52

Marek Kwaśniewski –asystent

 

6

Małgorzata Ginter

Małgorzata Dopierała-Gęstwa-egzaminator

REZERWA –Sandra Urny

E.13/wk/

12.00

/150/

14

Przemysław Łączniak-asystent

 

6

Joanna Wojtaszek

Wojciech Borowczyk- egzaminator

REZERWA –Izabela Witczak

 

E.13/wk/

16.00

/150/

14

Przemysław Łączniak-asystent

 

6

Karolina Szymenderska

Wojciech Borowczyk- egzaminator

REZERWA –Wojciech Rodziak

 

 

 

 

1 lipca

/sobota/

 

 

 

E.13/wk/

8.00

/150/

14

Przemysław Łączniak-asystent

 

6

Grzegorz Pawlak

Wojciech Borowczyk- egzaminator

REZERWA – Urszula Biegańska

E.13/wk/

12.00

/150/

14

Przemysław Łączniak-asystent

 

6

Bogusława Mierzejewska  Marta Kantorska

Wojciech Borowczyk- egzaminator

REZERWA –Leszek Chlebowski

 

E.13/wk/

16.00

/150/

14

Przemysław Łączniak-asystent

 

5

Zbigniew Sędzicki

Wojciech Borowczyk- egzaminator

REZERWA –Anna Błachowicz

 

 

Nauczyciele oddelegowani na egzamin zawodowy do ZSP 2

 

12 czerwca

 

12.00

/120/

Izabela Strzelecka

REZERWA – Krystyna Błaszczyk

13 czerwca

 

9.00

/240/

Andrzej Muzyka

REZERWA – Violetta Czabańska

 

 

 

20 czerwca

 

 

10.00

/60/

 

Tomasz Szymendera

Sandra Urny

o. Przemysław Skibiński (o. Bartłomiej)

REZERWA –Mateusz Gościniak

 

12.00

/60/

Katarzyna Molińska

REZERWA – o. Michał Szwarc(-o.Kordian)

 

26 czerwca

 

9.00

/150/

Katarzyna Grześkowiak

REZERWA – Małgorzata Ginter

 

Czcionka pogrubiona – przewodniczący ZN

 

Klasy zdające:

A.36 – 3TE    ekonomista

E.12 – 2TI   informatyk

E.13 – 3TI     informatyk

E.14 – 4TI     informatyk

 

B.35 – 3TG   geodeta

B.36 – 4TG   geodeta

 

B.33 – 3TB    budownictwo

B.30 – 4TB    budownictwo

 

A.54 – 2TC    cyfrowe procesy graficzne

A.25 – 3TC    cyfrowe procesy graficzne

A.55 – 4TC    cyfrowe procesy graficzne

 

T.06 -  3TŻ     żywienie

T.15 – 4TŻ     żywienie

 

          

  Przydział uczniów na poszczególne zmiany i sale egzaminacyjne będzie wywieszony na tablicy ogłoszeń przed sekretariatem szkoły oraz  jest podany w załączniku poniżej ,,wykaz zdających...

 

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (informacje ogólne)

 

1. Dla kogo egzamin potwierdzający kwalifikacje?

Dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników oraz absolwentów tych szkół.

Uczeń składa:

§ deklarację przystąpienia do dyrektora szkoły,  na 4 miesiące przed terminem egzaminu.

Absolwent składa:

§ deklarację przystąpienia do Dyrektora Szkoły, którą ukończył wraz ze świadectwem ukończenia szkoły,
na 4 miesiące przed terminem egzaminu.

 

2. Zwolnienia z etapu pisemnego egzaminu

§ Laureaci i finaliści turniejów lub olimpiad związanych z obszarem kształcenia zawodowego są zwolnieni z części pisemnej egzaminu;

§ Na świadectwie kwalifikacyjnym w zawodzie lub na dyplomie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w miejscu wyniku jest wpis „100” i zamieszczona jest informacja o zwolnieniu i posiadanym tytule laureata lub finalisty;

§ Wykaz turniejów i olimpiad tematycznych jest podany przez komunikatem dyrektora CKE ogłaszanym na stronie internetowej CKE.

3. Termin przeprowadzania egzaminu

§ Egzamin zawodowy może być przeprowadzany w ciągu całego roku szkolnego w terminie ustalonym przez dyrektora komisji okręgowej, w uzgodnieniu z dyrektorem Komisji Centralnej.

§ Termin egzaminu zawodowego dyrektor komisji okręgowej ogłasza na stronie internetowej komisji okręgowej nie później niż na 5 miesięcy przed terminem egzaminu zawodowego.

§ Dyrektor komisji okręgowej ustala harmonogram przeprowadzania części praktycznej egzaminu zawodowego i przekazuje go do ośrodków egzaminacyjnych.

                        4. Sesje egzaminacyjne:

                                      Styczeń-luty

                                      Maj-lipiec

                                     

5. Zgłoszenie do egzaminu

Uczeń, absolwent, który zamierza przystąpić do egzaminu zawodowego składa deklarację dotycząca przystąpienia, która zawiera:

§ imię i nazwisko ucznia, absolwenta;

§ datę i miejsce urodzenia, numer PESEL;

§ adres zamieszkania;

§ nazwę i symbol cyfrowy zawodu oraz nazwę i oznaczenie kwalifikacji, w zakresie której uczeń lub absolwent zamierza zdawać egzamin;

§ informację czy jest to pierwsze przystąpienie do egzaminu czy ponowne;

Deklarację uczeń i absolwent składa dyrektorowi szkoły.

                      Uczeń oraz absolwent mogą mieć dostosowane warunki lub formę przeprowadzania egzaminu, jeżeli dołączą do deklaracji co najmniej jeden z niżej wymienionych dokumentów:

                                      Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność,

                                      Zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza

                                      Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania

                                      Opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się

6. Części egzaminu

Część pisemna:

Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się
z 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.

Część praktyczna:

§ test praktyczny składający się z jednego zadania praktycznego. Czas 120-240 min.
w zależności od zawodu i kwalifikacji.

7. Miejsce przystąpienia do egzaminu

Część pisemna

§ Uczeń do części pisemnej egzaminu zawodowego przystępuje w szkole, do której uczęszcza,

Część praktyczna

§ Uczniowie przystępują do części praktycznej egzaminu w szkole do której uczęszczają lub u pracodawcy, u którego odbywają praktyczna naukę zawodu.

8. Co podlega ocenie przez egzaminatora?

Po zakończeniu części praktycznej egzaminator ocenia:

§ jakość rezultatu końcowego: wyrobu, usługi lub dokumentacji,

§ jakość rezultatu pośredniego,

§ przebieg wykonania zadania czyli przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zgodność z metodami lub technologiami właściwymi do wykonania zadania egzaminacyjnego.

9. Podstawa uznania egzaminu za zdany

Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał:

§ z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli Zdający rozwiązał poprawnie minimum 20 zadań testu pisemnego),

§ i z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

Wynik egzaminu zawodowego ustala i ogłasza komisja okręgowa. Wynik ustalony przez

komisję okręgową jest ostateczny.

                    10. Ponowne przystąpienie do egzaminu

       Osoby, które nie zdały obydwu lub jednej części egzaminu, nie przystąpiły do egzaminu w wyznaczonym terminie lub go przerwały lub którym unieważniono egzamin, mogą ponowni przystąpić do egzaminu lub niezdanej/unieważnionej części, w kolejnych terminach jego przeprowadzania w trakcie nauki. Po upływie 5 lat od dnia, w którym uczeń po raz pierwszy przystąpił do egzaminu i nie zdał jednej części egzaminu, przystępuje do egzaminu w pełnym zakresie.

arrow
arrow